Nadaní středoškoláci si vyzkoušeli biochemii z blízka

19.09.2021

Nadaní středoškoláci si vyzkoušeli biochemii z blízka

Foto: Tomáš Janovič

Minulý týden jsme se na našem ústavu věnovali skupince středoškoláků se zájmem o biochemii v rámci popularizačního a vzdělávacího kurzu Biochemik Junior.

Kurz byl určen především pro studenty se zájmem o biochemii, chemii a biologii. V rámci projektu strávili studenti čtyři dny na Ústavu biochemie PřF MU v univerzitním kampusu Bohunice, seznámili se oborem biochemie a individuálně si vyzkoušeli praktické laboratorní experimenty. Sestrojili si vlastní LFIA diagnostické proužky využívané v praxi například jako těhotenské testy, pozorovali fluorescenčně značené lidské buněčné linie, sledovali interakci makromolekul pomocí fluorescenční anizotropie a vyzkoušeli si metody DNA diagnostiky jako např. stanovení Leidenské mutace pomocí RFLP-PCR. Tom vysvětluje princip fluorescenční mikroskopie a imunofluorescence.

Studentům jsme se snažili ukázat, co všechno se skrývá pod pojmem biochemie, a proto krom praktických experimentů jsme studenty vzali na prohlídku po univerzitním kampusuv Bohunicích po pracovištích zastřešující tzv. Life Sciences, tedy vědy o živé přírodě, kde se rozhodně žádný biochemik neztratí. Krom Ústavu biochemie jsme navštívili Středoevropský technologický institut – CEITEC, Národní NMR centrum Josefa Dadoka, Centrální laboratoř Genomiky, Centrální laboratoř Proteomiky a Laboratoře rostlinného výzkumu.

Děkujeme našim kolegům ze spřátelených pracovišť za představení jejich výzkumu a provedení studentů po laboratořích. Naše díky patří především: Ondreju Šedovi, Markétě Pernisové, Tereze Deissové, Alžbětě Kusové, Martinu Stojaspalovi, Jozefu Hritzovi, Ctiradu Hofrovi a Karolíně Markové.Nastavení termocykléru pro polymerázovou řetězovou reakci.

Pokud by Vás takový kurz zajímal můžete se přihlásit na příští ročník – očekáváme otevření přihlášek začátkem léta 2022. Kapacita bude opět omezená na 12 osob, chceme se Vám, studentům, věnovat na plno, a proto více lidí nezvládneme. Pracujeme ve skupinkách po čtyřech a díky tomu si vyzkoušíte všechno vlastníma rukama.

Děkujeme za Váš obrovský zájem o kurz. Budeme se těšit příště!

David, Eliška, Tom, Verča, Adam a Alča