Biochemik Junior – Biochemický výzkum pro nadané studenty SŠ

25.06.2021

Biochemik Junior – Biochemický výzkum pro nadané studenty SŠ

 

Milé uchazečky a milí uchazeči,

dovolte nám pozvat Vás na praktický kurz „Biochemik Junior“, který je součástí projektu pro nadané středoškoláky.

Kurz je určený pro studenty se zájmem o chemii a biologii především sexty a septimy (u osmiletých), druhého a třetího ročníku (čtyřletých gymnázií/SŠ). V rámci projektu stráví studenti čtyři dny (6. až 9. 9. 2021) na Ústavu biochemie PřF MU v univerzitním kampusu Bohunice, seznámí s oborem biochemie a vyzkouší si praktické laboratorní experimenty. Tato bezprostřední zkušenost by Vám mohla pomoci ve výběru budoucího studia a povolání.

Vaše dotazy a přihlášky směřujte ke garantce akce: RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D. kasparovska@mail.muni.cz

Vzhledem k omezené kapacitě kurzu doporučujeme přihlásit se co nejdříve, nejpozději však do 23.8.2021