DIA data analysis workshop organizován Laboratoří proteomiky

20.06.2022

DIA data analysis workshop organizován Laboratoří proteomiky

Ilustrační foto –⁠ Akademie věd ČR 

 

Dne 27. 5. 2022 pořádala Laboratoř proteomiky ve spolupráci v Proteomickou sekcí České společnosti pro biochemii a molekulární biologii a s Centrální laboratoří proteomika CEITEC MU mezinárodní akci DIA data analysis workshop

Workshop zaměřený na analýzu hmotnostně-spektrometrických dat získaných v tzv. režimu datově nezávislého sběru dat (data independent acquisition, DIA). Workshopu vedeného v anglickém jazyce se zúčastnilo 39 účastníků z České republiky, Maďarska a Rakouska a lektoři z České republiky, Švýcarska a Německa. Účastníci se prakticky seznámili s analýzou DIA dat pomocí software Spectronaut, Skyline, MSStats a DIA-NN.

Poděkování patří všem lektorům za hodnotné příspěvky, firmám Biognosys a Bruker za finanční podporu, RECETOXu za poskytnutí počítačové učebny a účastníkům za zájem a účast.