doc. Velebný přebírá pamětní medaili PřF MU

24.11.2021

doc. Velebný přebírá pamětní medaili PřF MU

Foto: Radek Míča

Minulý pátek děkan Přírodovědecké fakulty MU Tomáš Kašparovský ocenil celkem 36 osobností, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj fakulty v posledním desetiletí.

Slavnostní předání pamětních medailí proběhlo v duchu připomínky výročí Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva, a to 19. listopadu 2021 v refektáři Mendelova muzea. Akce byla původne plánovaná k oslavám 100. výročí fakulty, ale opozdila se z důvodu pandemických opatření.

Mezi oceněnými byl i doc. Vladimír Velebný, absolvent našeho ústavu. doc. Velebný absolvoval studium biochemie na naší fakultě v roce 1972. Je majitelem a generálním ředitelem biotechnologické společnosti Contipro, která vyrábí kyselinu hyaluronovou a další léčivé látky. Společnost patří ve svém oboru do první trojice nejúspěšnějších světových firem a vyváží do 70 zemí světa. S doc. Velebným se můžete setkat na některých biochemických a mikrobiologických seminářích naší fakulty anebo přímo ve firmě Contipro při vypracovávání biotechnologické diplomové práce.


doc. Velebný přebírá gratulace a zlatou medaili od děkana doc. Kašparovského