Kurz Biochemie ve zdraví člověka a přírody

07.10.2021

Kurz Biochemie ve zdraví člověka a přírody

 

Milé kolegyně a milí kolegové,

dovolte nám pozvat Vás na praktický kurz „Biochemie ve zdraví člověka a přírody“, který je určen především učitelům chemie a biologie středních škol a gymnázií a koná se 3. 11. 2021.

V rámci tohoto kurzu se seznámíte s nejnovějšími poznatky v oblasti biochemie, které zapadají do učiva středních škol a zatím nejsou zpravidla v učebnicích. Informace získané na tomto kurzu umožní probíranou látku lépe zprostředkovat studentům pomocí příkladů z běžného života.

Kurz získal akreditaci MŠMT v rámci tzv. Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení o jeho absolvování a k dispozici budou také tištěné materiály.

Vzhledem k omezené kapacitě posluchárny Vás prosíme o časnou registraci, nejpozději však do 1. 11. 2021 na e-mail: kasparovska@mail.muni.cz