Náš nový odborný asistent!

10.11.2021

Náš nový odborný asistent!

Foto: Tomáš Janovič

Letos v druhé polovině roku se k nám na Ústav biochemie připojil nový odborný asistent, náš první zahraniční kolega, a to Dr. rer. nat. Hans-Heiner Gorris!

Dr. Gorris začal svá studia biologií na Univerzitě v Münsteru, doktorát pak získal na univerzitě v Lübecku. Poté pokračoval ve výzkumu v USA, kde pracoval na Tufts University v laboratoři Davida Walta. Mezi lety 2009 až 2020 založil Dr. Gorris externě financovanou výzkumnou skupinu na Univerzitě v Regensburgu na Ústavu Chemie, Chemo- a Biosenzorů. V roce 2015 dokončil dr Gorris svoji habilitační práci a v letech 2016 až 2020 byl přijat do prestižního Heisenberg Program pod záštitou German Research Foundation (DFG). Mimo jiné byl dr. Gorris předsedou a koordinátorem evropské iniciativy European COST Action The European Upconversion Network - From the Design of Photon-upconversion Nanoparticles to Biomedical Applications v letech 2014 až 2018 a spoluzakladatelem mezinárodní UPCON konference.

Podle vlastních slov, vzhledem k dlouhodobým mezinárodním spoluprácím dr. Gorrise to byl jenom malý krok, ale velká radost přidat se v srpnu 2021 na Ústav biochemie PřF MU.

Dr. Gorrise můžete během svých studií biochemie potkat na jeho nové přednášce Immunochemical technologies, která bude vyučována od příštího jarního semestru. Mezi výzkumné zájmy dr. Gorisse patří luminiscenční imunoassaye založené na UCNPs s jednomolekulovou detekcí (digitální assaye), ale také nové metodiky zaměřené na výzkum enzymových mechanismů na úrovni jednotlivých molekul.

Pokud by Vás zajímala state-of-the-art problematika na rozhraní (analytické) biochemie a nanotechnologie, neváhejte dr. Gorrise kontaktovat. V současné době je volných několik témat pro bakalářské, magisterské a doktorandské práce s tématy jako např.:

 


Hans-Heiner Gorris