Nová témata bakalářských prací pro biochemiky / New topics of bachelor theses for biochemists

18.03.2021

Nová témata bakalářských prací pro biochemiky / New topics of bachelor theses for biochemists

 

(English text below)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

jako každým rokem organizujeme Seminář k bakalářské práci I s nabídkou témat pro studenty bakalářského studijního programu Biochemie specializací Biochemie, Aplikovaná biochemie a Bioinformatika. V této souvislosti bychom Vás chtěli informovat, že:

  • Veškeré informace k podávání návrhů témat bakalářských prací naleznete na stránkách Ústavu biochemie.

  • Návrh tématu bakalářské práce zašlete v případě zájmu prostřednictvím elektronického formuláře v termínech do 31. 3. 2021 (pokud budete chtít téma prezentovat studentům v rámci semináře) nebo do 10. 9. 2021 (pokud Vám stačí prosté vložení tématu do balíku v IS MUNI). U každého školitele počet limitujeme na dvě témata.Témata bakalářských prací koncipujte s ohledem na standardní dobu zpracování bakalářské práce, která je dva semestry, s ohledem na pandemickou situaci a rozsah v maximální celkové délce 45 stran.

  • Zveme Vás na 15minutovou prezentaci Vaší výzkumné skupiny na Semináři k bakalářské práci I v termínech 12. 4., 19. 4. nebo 26. 4. 2021 (16:00 až cca 17:50 – MS Teams). V případě zájmu prosím vyjádřete Vaše časové možnosti do 31.3.2021 v aplikaci tudle v ISu  a po schválení témat garantem studijního programu (s ohledem na jejich reálný biochemický obsah) budete zařazeni na program semináře, o čemž obdržíte zprávu.

 

Těšíme se na spolupráci, s pozdravem

 

doc. Pavel Bouchal (bouchal@chemi.muni.cz) – vedoucí seminářů k bakalářské práci

doc. Jan Lochman  (lochik@mail.muni.cz) – garant studijního programu Biochemie

dr. Jitka Kašparovská (kasparovska@mail.muni.cz) – pedagogická zástupkyně Ústavu biochemie

doc. Petr Skládal (skladal@chemi.muni.cz) – ředitel Ústavu biochemie


Dear colleagues,

 

As every year this time, we organize Seminar to bachelor thesis I including offers of topics of bachelor theses for bachelor students of Biochemistry program, specialization Biochemistry, Applied Biochemistry and Bioinformatics. Here we would like to inform you that:

  • If you are interested to submit the bachelor thesis proposal, please do it via this online form (in Czech) until March 31st, 2021 (if you wish to present the topic(s) to the students at the seminar) or until September 10th, 2021  (if inserting the topic to IS.MUNI is sufficient). Maximum two topics per supervisor are welcome. Please prepare the topic of bachelor theses with respect to the standard time of work on such theses which is two semesters, and the maximum length of 45 pages, and with respect to the pandemic situation.

  • We welcome you to present the topics on the seminar on April 12th, April 19th and April 26th, 2021 (from 16:00 to circa 17:50 on MS Teams). If you are interested, please show your availability on the Tudle app in IS and you will be notified once your topic(s) is/are approved by the biochemistry study program guarantor based on its/their real biochemical content.

 

Looking forward to further cooperation, with best regards

 

doc. Pavel Bouchal (bouchal@chemi.muni.cz) – head of the Seminars to bachelor thesis

doc. Jan Lochman  (lochik@mail.muni.cz) – Biochemistry bachelor study program guarantor

dr. Jitka Kašparovská (kasparovska@mail.muni.cz) – Department of Biochemistry deputy head for teaching

doc. Petr Skládal (skladal@chemi.muni.cz) – Department of Biochemistry director