Obahjoby disertačních prací – Jaro 2022

27.05.2022

Obahjoby disertačních prací – Jaro 2022

 

Milé kolegyně a milí kolegové,

srdečně Vás zveme na státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací doktorandů na Ústavu biochemie. 

 

Mgr. Tomáš Václavek – státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Mikrofluidické postupy pro přípravu vzorků, manipulace buněk a vícerozměrné separace

7. 6. 2022 – 10:00 až 12:00 – seminární místnost C05/107

 

Mgr. Simona Strapáčová – obhajoba disertační práce

Charakterizace modelů plicních epiteliálních buněk po expozici environmentálními genotoxiny a nádorovými promotery

7. 6. 2022 – 12:00 až 13:00 – seminární místnost C05/107

 

Mgr. Ondrej Kováč – státní doktorská zkouška

7. 6. 2022 – 13:00 až 14:00 – seminární místnost C05/107

 

Mgr. Táňa Macháčková – obhajoba disertační práce

Studium nekódujících RNA jako biomarkerů a terapeutických cílů u kolorektálního karcinomu

27. 6. 2022 – 15:00 až 16:00 – seminární místnost C05/107

 

Mgr. Natalia Anna Gablo – obhajoba disertační práce

Evaluation of circulating microRNAs as prognostic tools in pancreatic cancer patients

27. 6. 2022 – 16:00 až 17:00 – seminární místnost C05/107