Obhajoby a státní závěrečné zkoušky – Podzim 2021

05.01.2022

Obhajoby a státní závěrečné zkoušky – Podzim 2021

 

Milé studentky a milí studenti, milé kolegyně a milí kolegové,

dovolte nám připomenout Vám právě probíhající obhajoby a státní závěrečné zkoušky v podzimním semestru v roce 2021. Prosíme školitele a oponenty aby využili připravené formuláře pro posudky a nahráli je předem do archivu v ISu, tak jak je uvedeno v instrukcích pro školitele a oponenty. Nezapomeňte prosíme v posudcích vždy vyplnit studijní program a specializaci, kterou daný student studuje. Ve formuláři je k tomu příslušná kolonka s předvyplněnými možnostmi.


Bakalářské studium

V případě dotazů ohledně konání obhajob a státní závěrečné zkoušky bakalářských programů kontaktujte garanta studia doc. Mgr. Jana Lochmana, Ph.D.

Státní závěrečná zkouška proběhne 31. 1. 2022 (pondělí) od 10:00 v seminární místnosti C05/107.

Požadavky k SZZ: Biochemie | Aplikovaná biochemie.

Obhajoby závěrečných prací se budou konat 2. 2. 2022 (středa) od 10:00 v seminární místnosti C05/107.

Komise bude sestávat z: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. (předseda), doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D., doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

Harmonogramy budou průběžně doplňovány.

  Aplikovaná biochemie  Navazující magisterské studium

  V případě dotazů ohledně konání obhajob a státních závěrečných zkoušek navazujících magisterských programů kontaktujte pedagogickou zástupkyni RNDr. Jitku Kašparovskou, Ph.D.

  Harmonogramy budou průběžně doplňovány.

  Biochemie

  Státní závěrečná zkouška z Biochemie proběhne 9. 2. 2022 (středa) od 9:00 v seminární místnosti C05/107.

  Komise bude sestávat z: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (předseda), doc. Ing. Martin Mandl, CSc., doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.

  Analytická biochemie

  Obhajoby závěrečných prací z analytické biochemie proběhnou 8. 2. 2022 (úterý) od 9:00 v seminární místnosti C05/107.

  Komise bude sestávat z: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (předseda), doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D., doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D., doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D., prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

  Státní závěrečná zkouška z analytické biochemie proběhne 8. 2. 2022 (úterý) od 11:00 v seminární místnosti C05/114.

  • Bc. Jan Novák, Bc. Barbora Mikšátková, Bc. Nikoletta Szamecová, Bc. Pavlína Dadajová, Bc. Michaela Svobodová

  Bioanalytik

  Obhajoby závěrečných prací z bioanalytické laboratorní techniky ve zdravotnictví proběhnou 23. 2. 2022 (středa) od 10:00 v seminární místnosti C05/114.

  Komise bude sestávat z: doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA (předseda), prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., MUDr. Hana Lejdarová, Ph.D., MBA, prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

  Státní závěrečná zkouška z bioanalytické laboratorní techniky ve zdravotnictví pak proběhne tentýž den od 13:00.