Pozvánka na přednášku pro odbornou veřejnost doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D.

02.03.2021

Pozvánka na přednášku pro odbornou veřejnost doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D.

Milí kolegové s radostí bychom Vás chtěli pozvat na přednášku pro odbornou veřejnost doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D., děkana Přírodovědecké fakulty MU a vedoucího výzkumné skupiny Sekundární metabolity působícího na našem Ústavu biochemie, konanou v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru Lékařská chemie a biochemie, a to na téma: 

Influence of secondary metabolites on human health“

Z důvodů preventivních opatření proti šíření koronaviru se přednáška uskuteční prostřednictvím videokonference v aplikaci MS Teams dne 10. března 2021 od 15.00 hod. 

K videokonferenci se můžete připojit prostřednictvím tohoto odkazu již od 14:45 hodin.

Komise:

prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (předsedkyně), Lékařská fakulta MU
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (člen), Lékařská fakulta MU
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. (externí člen), Ústav lékařské chemie a biochemie UP Olomouc
prof. Ing. Miroslav Strnad, DrSc. (externí člen), Laboratoř růstových regulátorů, UP v Olomouci & Ústav experimentální botaniky AV ČR
Assoc. Prof. Raimundo Gargallo, PhD. (zahraniční externí člen), Department of Chemical Engineering and Analytical Chemistry, University of Barcelona