Státní závěrečné zkoušky a obhajoby v podzimním semestru

11.02.2021

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby v podzimním semestru


Stále rychleji se nám blíží konec podzimního semestru a s tím spojené obhajoby diplomových prací a státní závěrečné zkoušky. Rádi bychom Vám tedy shrnuli harmonogram příštího týdne, aby nikdo nezapomněl a nikdo nezabloudil. Přejeme všem studentům spousty sil a odhodlání. Těšíme se na naše nové absolventy.

Všechny obhajoby a státní závěrečné zkoušky budou probíhat na Ústavu biochemie v přízemí v pavilonu C5 (učebny 107 a 114), s výjimkou bakalářské státní závěrečné zkoušky, která bude probíhat v učebně 306 v pavilonu B11.Bakalářské studium

Biochemie

  • Státní závěrečná zkouška: 16. 2. 2021 (úterý) od 10:00 v místnosti B11/306
  • Obhajoby bakalářských prací: 16. 2. 2021 (úterý) od 14:00 v místnosti C5/114

Vedoucí komise:

 doc. Jan Lochman, Ph.D.

Členové komise:

 doc. Pavel Bouchal, Ph.D.

 doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.


14:00 – 14:30  Dorota Dvořáková

Enzymy a katalytické nanočástice pro detekci na bázi precipitace

Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

 Oponent: Mgr. Karel Lacina, Ph.D.

 

14:30 – 15:00  Kyrylo Korsun

Úloha telomerázy v senescenci

Vedoucí: Mgr. Eva Sýkorová, CSc.

 Oponent:Magisterské studium

Biochemie

  • Státní závěrečná zkouška: 15. 2. 2021 (pondělí) od 8:00 v místnosti C5/107
  • Obhajoby diplomových prací: 16. 2. 2021 (úterý) od 8:00 v místnosti C5/114

Vedoucí komise:

 prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

Členové komise:

 doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

 doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.


8:00 – 8:40  Bc. Daniel Nesrsta

Detekce a využití epigenetických změn při diagnostice a monitorování karcinomu ovaria

Vedoucí: Mgr. Jitka Holčáková, Ph.D.

 Oponent: doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.

 

8:40 – 9:20  Bc. Vojtěch Pětroš

Faktory hrající roli v biologické aktivite elicitinů

Vedoucí: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Vojtěch Sedláček, Ph.D.

 

9:20 – 10:00   Bc. Simona Sidorová

Analýza mikroRNA u pacientů s mozkovými metastázami

Vedoucí: Mgr. Jiří Šána, Ph.D.

 Oponent: doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.


Analytická biochemie

  • Státní závěrečná zkouška: 19. 2. 2021 (pátek) od 13:00 v místnosti C5/107
  • Obhajoby diplomových prací: 17. 2. 2021 (středa) od 13:00 v místnosti C5/114

Vedoucí komise:

 doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Členové komise:

 doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.

 prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.


13:00 – 13:50   Bc. Lenka Jurasová

Stanovení lignanů a příbuzných látek

Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

 Oponent:  Ing. Božena Průšová, Ph.D.

 

13:50 – 14:40   Bc. Alan Strunga

Hodnocení interní expozice brněnské populace

Vedoucí: Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

 Oponent: doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

 

14:40 – 15:30   Bc. Michaela Svobodová

Analýza membránových lipidů v buněčném modelu Alzheimerovy nemoci

Vedoucí: PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D.