Obhajoby a státní závěrečné zkoušky – Jaro 2021

11.06.2021

Obhajoby a státní závěrečné zkoušky – Jaro 2021

 

Milé studentky a milí studenti, milé kolegyně a milí kolegové,

dovolte nám připomenout Vám právě probíhající obhajoby a státní závěrečné zkoušky v jarním semestru v roce 2021. Kompletní informace pro všechny studijní programy a jejich specializace naleznete v záložce Závěr studia. Prosíme školitele a oponenty aby využili připravené formuláře pro posudky a nahráli je předem do archivu v ISu, tak jak je uvedeno v instrukcích pro školitele a oponenty. Nezapomeňte prosíme v posudcích vždy vyplnit studijní program a specializaci, kterou daný student studuje. Ve formuláři je k tomu příslušná kolonka s předvyplněnými možnostmi.


Bakalářské studium

V případě dotazů ohledně konání obhajob a státní závěrečné zkoušky bakalářských programů kontaktujte garanta studia doc. Mgr. Jana Lochmana, Ph.D.

Státní závěrečná zkouška proběhne 2. 7. 2021 (pátek) od 10:00 v místnostech B11/205 (Biochemie) a B11/206 (Aplikovaná biochemie a Bioinformatika)

Harmonogramy obhajob:

   Navazující magisterské studium

V případě dotazů ohledně konání obhajob a státních závěrečných zkoušek navazujících magisterských programů kontaktujte pedagogickou zástupkyni RNDr. Jitku Kašparovskou, Ph.D.

Harmonogramy obhajob a informace k SZZ: