Úspěchy našich studentů – Ceny děkana

01.07.2021

Úspěchy našich studentů – Ceny děkana

Na fotografii Eliška Odstrčilíková – autor: Helena Brunnerová

Milé studentky, milí studenti,

děkan Tomáš Kašparovský minulý týden osobně předal ocenění pro nejlepší studenty Přírodovědecké fakulty MU. Ceny děkana za letošní rok předal celkem 12 laureátům v kategorii Nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu a 14 nadějným vědcům v kategorii Nejlepší student doktorského studijního programu. Zároveň také slavnostně pogratuloval loňským držitelům Cen děkana, kteří by jinak kvůli epidemiologické situaci byli o vlastní ceremoniál ochuzeni. Všem oceněným blahopřejeme!

Ceny děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jsou každoročně vyhlašovány s cílem podpořit tvůrčí činnost vynikajících studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Návrhy na udělení cen podávají ředitelé jednotlivých ústavů. Děkan posoudí, jak jsou jednotliví nominovaní studenti ve svých činnostech úspěšní, a po projednání v kolegiu děkana rozhodne o počtu oceněných. 


Z celkem 26 oceněných studentů jsme nejvíce pyšní na tři studentky, jejichž práce a působení je spjato s Ústavem biochemie. Ještě jednou gratulujeme!

Bc. Aneta Kozeleková

Aneta Kozeleková je studentkou magisterského studijního programu Biochemie se specializací na Biomolekulární chemii. Dosahuje vynikajících studijních výsledků, v rámci svého výzkumu dokázala zcela nově najít způsob, jakým lze fosforylovat specifické „14-3-3“ proteiny, což může být východiskem při výzkumu léčení Alzheimerovy choroby. Je spoluautorkou rukopisu článku, podílí se na mezinárodní spolupráci s Vrije Universiteit Amsterdam, zúčastnila stáže v biotechnologické společnosti AXON Neurosciences.

Bc. Eliška Odstrčilíková

Eliška Odstrčilíková je studentkou magisterského studijního programu Biochemie. Věnuje se náročným biochemickým a bioanalytickým technikám – zejména v oblasti vývoje, přípravy a charakterizace nanočástic, v bioanalytice humáních onemocnění nebo chorob včel. Její výsledky byly již publikovány ve dvou článcích v prestižních časopisech v Q1. Eliška působí ve výzkumné skupině Imunosenzory pod vedením dr. Farky. 

Mgr. Andrea Celá, Ph.D.

Andrea Celá je absolventkou doktorského studijního programu Biochemie. V rámci své disertační práce pod vedenímk prof. Glatze ve výzkumné skupině Bioanalytická chemie se zabývala využitím metabolomiky pro neinvazivní stanovení implantačního potenciálu lidského embrya v asistované reprodukci. Vynikajících výsledků a publikací dosáhla také díky zahraniční stáži a spolupráci s Katolickou univerzitou v Lovani v Belgii. Doktorka Celá se také věnovala předávání zkušeností mladším studentům díky projektům FRMU.