Volné PhD pozice – Ústav patologické fyziologie

23.03.2022

Volné PhD pozice – Ústav patologické fyziologie

Doktorandka Kateřina Vrchovecká

Milé studentky a milí studenti,

dovolte nám nabídnout Vám pozice doktorských studentů na Ústavu patologické fyziologie LF MU ve výzkumné skupině prof. Moniky Pávkové Goldbergové zaměřené na kovy v medicíně. A to zejména na problematiku základního a aplikovaného výzkumu v oblasti kovů využívaných v implantologii a nanostruktur (nanočástic a nanostrukturovaných povrchů) a jejich vlivu na organismus(jak na úrovni buněčné, tak na úrovni tkáňové).