XX. ročník Soutěže studentských prací

26.05.2022

XX. ročník Soutěže studentských prací

 

Milé studentky a milí studenti,

letos se uskuteční XX. ročník Soutěže studenstkých prací, který se věnuje tematice životního prostředí. Studenti mohou přihlašovat své závěrečné práce magisterského i bakalářského stupně obhájené na podzim či v zimě nebo na jaře v létě v akademickém roce 2021/2022. Všechny práce budou posouzeny komisí složenou z akademických pracovníků a odborníků z firemní praxe i neziskového sektoru. Nejlepší práce budou oceněny na závěrečné mezioborové konferenci.

Veškeré informace o způsobu přihlašování naleznete na www.soutezdiplomek.cz