Studium

Navazující magisterské studium

Studijní program Biochemie

Cílem je poskytnout kvalitní vzdělání studentů v biochemickém základu s důrazem jak na rychle se vyvíjející stav poznání v biochemii, tak na moderní metodické postupy, zde se reaguje na nové aktuální trendy výzkumu i praxe a začleňují se informace relevantní k špičkové instrumentaci pořízené na MU, např. v rámci pracoviště CEITEC. Hlavními cíli studia specializací je připravit absolventy na prudce rostoucí množství informací a nutnost kombinovat interdisciplinární přístupy při studiu živých systémů v postgenomové éře. Za základ této interdisciplinarity ve studiu biologických systémů slouží především přístupy používané současnou biochemií, analytickou a strukturní chemií. 

Informace k přijímacímu řízení – Biochemie.

Je studium programu pro tebe?

Odpověz si na tyto otázky:

 • Máš základní bakalářské vzdělání v biochemii či jiném příbuzném oboru?
 • Baví tě biologie a chemie?
 • Chceš porozumět detailům fungování živých systémů a nebojíš se ani dalších přírodních věd?
 • Zajímá tě moderní přístrojová technika, složení živých systémů a interakce mezi biomolekulami?

Biochemie je pro tebe správná volba!


Studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik

Studijní program Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách využívá  těsné spolupráce akademických pedagogických pracovníků Přírodovědecké a Lékařské fakulty MU na přípravě a profilaci předmětů a organizaci studia. Předměty zahrnující medicínsky zaměřené klinicko-laboratorní obory v rozsahu daném vyhl. č.39/2004 Sb. (klinická biochemie a toxikologie, klinická hematologie a transfuzní lékařství, kl. imunologie, patologie a lékařská mikrobiologie) jsou vyučovány pedagogy LF MU v těsné součinnosti s odborníky aplikační sféry fakultních nemocnic. 

Informace k přijímacímu řízení – Bioanalytik.

Je studium programu pro tebe?

Odpověz si na tyto otázky:

 • Máš základní bakalářské vzdělání v biochemii či jiném příbuzném oboru?

 • Baví tě biochemie?
 • Chceš porozumět detailům fungování živých organismů i dalším oblastem přírodních věd?
 • Chcešpracovat ve zdravotnických laboratořích?
 • Chceš pomáhat jiným lidem?

Bioanalytik je pro tebe správná volba!


Studijní program Biotechnologie

Studijní program Biotechnologie připravuje studenty pro budoucí uplatnění na trhu práce v biotechnologické praxi i v aplikovaném biotechnologickém výzkumu. Studium je zaměřeno především na komplexní řešení úkolů v praxi, a to ve všech oblastech biotechnologických procesů, kdy dále prohlubuje a rozvíjí ty disciplíny, jež úzce souvisejí s moderními biotechnologiemi. Jde o teoretické i praktické znalosti z genových technik, přehled moderních biotechnologických procesů, biotechnologické (bioinženýrské) metody, procesy a zařízení, s důrazem na realizaci v bioreaktorech.

Informace k přijímacímu řízení – Biotechnologie.

Je studium programu pro tebe?

Odpověz si na tyto otázky:

 • Máš základní bakalářské vzdělání v biochemii či jiném příbuzném oboru?

 • Baví tě biochemie, biologie a jejich aplikace v biotechnologii?
 • Je pro tebe přitažlivé uplatnit se ve výzkumu i praxi v oborech jako farmaceutická biotechnologie, biomedicína, rostlinná biotechnologie, mikrobiální a enzymová biotechnologie?

Biotechnologie je pro tebe správná volba!

Inhibice inhibitoru vede k aktivaci inhibitoru inhibiční dráhy. To je bod, ve kterém by většina lidí mohla být v pokušení vzdát se biochemie!. Chris Cooper