Pro uchazeče

Uplatnění našich absolventů

Naši absolventi najdou na trhu práce uplatnění v mnoha sférách – jak v soukromých firmách, tak na akademické půdě anebo ve státních výzkumných institucích. Jednou z výhod biochemického a biotechnologického vzdělání je jeho široký záběr, díky kterému jsou naši absolventi schopni vynikat ve velkém spektru zaměstnání.

Možností uplatnění je příliš mnoho, abychom je zde všechny vypsali, proto uvádíme jen pár příkladů, kde naši absolventi působí, pro Vaši inspiraci.

V případě dotazů ohledně studia biochemie a uplatnění absolventů biochemie a biotechnologie se prosím obracejte na:

Pedagogická zástupkyně a kontaktní osoba pro studenty
RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.
E-mail: tajemnik.ubch@sci.muni.cz
Tel: 549 493 224


Akademická pracoviště a rezortní výzkumné ústavy, např.:

 • Široká síť pracovišť Akademie věd ČR a vysokých škol s „bio“ zaměřením
 • Biologické centrum AV ČR, v.v.i., České Budějovice
 • Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Brno
 • Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
 • Výzkumné centrum BIOCEV z.s.p.o., Praha
 • CEITEC – Středoevropský technologický institut, Brno
 • Výzkumný ústav veterinárního lékařství v.v.i., Brno

Biochemické a genetické laboratoře zdravotnických zařízení, např.:

 • RECAMO – Výzkumné centrum aplikované molekulární onkologie MOÚ, Brno
 • IKEM – Institut klinické a experimentální medicíny, s.r.o., Praha
 • IFCOR – KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o., Brno
 • Oddělení klinické biochemie FN Brno
 • Oddělení klinické biochemie FNUSA, Brno
 • Synlab Czech s.r.o., Praha
 • SPADIA LAB Brno s.r.o., Brno
 • AeskuLab k.s., Praha

Soukromé firmy a státní instituce zabývající se biochemií a biotechnologií, např.:

 • Národní centrum tkání a buněk a.s., Brno
 • BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s., Praha
 • BioVendor – Laboratorní medicína a.s., Brno
 • Bioveta a.s., Ivanovice na Hané
 • Contipro a.s., Dolní Dobrouč
 • ELISABETH PHARMACON spol. s.r.o., Brno
 • EPS biotechnology s.r.o., Uherské Hradiště
 • Enantis s.r.o., Brno
 • GeneProof a.s., Brno
 • Institute of Applied Biotechnologies a.s., Praha
 • LONZA BIOTEC s.r.o., Kouřim
 • Protean s.r.o., Dobrá Voda u Českých Budějovic
 • Roche s.r.o., Praha
 • Synthon s.r.o., Blansko