Pro veřejnost

Biochemický seminář

Biochemický seminář je jednodenní akce pořádaná Ústavem biochemie PřF MU pro středoškolské studenty a jejich pedagogy. Cílem je poutavou formou seznámit středoškolské studenty s širokým oborem biochemie a současně jak studentům, tak jejich pedagogům představit aktuality z výzkumu i nové trendy rozvoje směřující k biotechnologiím. Biochemie není pouze nástroj pro lékaře k diagnostice našeho zdraví nebo nemoci, ale také např. prostředek k ochraně rostlin, živočichů i celého životního prostředí, nástroj k ekonomickému zpracování odpadů a podobně.

Během semináře Vás seznámíme s jednotlivými problematikami biochemie, umožníme Vám vyzkoušet si některé experimenty přímo v laboratoři nebo zajistíme komentované prohlídky našeho pracoviště včetně výzkumných laboratoří. Délku programu lze upravit individuálně podle vašich požadavků.

V případě vašeho zájmu můžeme zajistit popularizační přednášky také u vás ve škole. 

Kontakt:
Mgr. David Novák, dnovak@sci.muni.cz