Pro veřejnost

Bioskop

Na Ústavu biochemie v pavilonu C5 má své zázemí a laboratoř Bioskop – vědecké výukové centrum MU. Bioskop nabízí veřejnosti od prvňáčků základních škol přes pedagogy základních a středních škol po veřejnost širokou škálu kurzů, letních škol, kroužků a podobně. Cílem je zábavnou vzdělávací formou přiblížit fascinující svět vědy, popularizovat vědu, doplnit výuku na základních i středních školách o praktické zkušenosti.

Po organizační stránce zajišťuje aktivity Bioskopu RNDr. Petra Matulová, CSc. Bližší informace získáte na webových stránkách Bioskopu.

Jak je to aktuálně s Bioskopem?

Po dlouhých měsících nucené pauzy pro vás máme dobrou zprávu – Bioskop může opět učit! Stejně jako ve školách a jinde, i v Bioskopu je nutno dodržovat určitá epidemiologická opatření, která znamenají změny ve výuce. Co to v praxi znamená? Můžeme učit souběžně 20 účastníků ve dvou skupinách, 10 dětí v učebně a 10 v laboratoři. Kurzy tomu budou tomuto režimu uzpůsobeny. Maximální počet účastníků je tedy 20 dětí. Otestovaní lektoři s respirátory samozřejmostí. Děti však musí mít také platné testování.

Jak Bioskop funguje?

V Bioskopu kurzy vedou dva lektoři se zkušenostmi s prací v moderní laboratoři stejně jako s prací s dětmi i studenty. Lektoři mají na starost výuku, přípravu a vylepšování kurzů. Jednotlivé úlohy mají cca dvouhodinový rozsah a hravou formou předávají nové poznatky a rozšiřují informace získané při školní výuce. Rozsah a délka úloh jsou uzpůsobeny věkovým kategoriím. Zájemci o kurzy si mohou na stránkách Bioskopu najít a zarezervovat zvolený kurz ve vybraném termínu.