Pro veřejnost

Celoživotní vzdělávání

Biochemie ve zdraví člověka a přírody

Kurz biochemie pro učitele středních školBlok přednášek je určený především učitelům chemie a biologie středních škol a gymnázií. V přednáškách se seznámí s nejnovějšími poznatky v oblasti biochemie, které zapadají do učiva středních škol a zatím nejsou zpravidla v učebnicích.