Pro veřejnost

MjUNI

Biochemie je obor, který nám pomáhá odkrývat tajemství života. Setkáváme se s ní při každodenním životě; například při pomoci lékařům určit správnou diagnózu, při vybírání toho co je dobré jíst, abychom byli zdraví nebo například pro hledání biologicky šetrné ochrany rostlin proti škůdcům. Témat, kde se poznání toho, jak je život na své základní úrovni zajímavý, je celá řada - například hledání příčin nemocí a hledání vhodných léků, sledování přeměn živin jak u rostlin, tak u živočichů nebo “programování” mikroorganismů pro určité úkoly. V rámci našeho setkání se pokusíme vás uvést do základů fungování živých organismů, seznámíte se se základními oblastmi biochemického výzkumu a používanými metodami a zkusíte si jaké je to být “biovědcem”.

S ohledem na přetrvávající nejistou situaci s pandemií Covid-19 nebyl otevřen na podzim nový běh MjUNI. Uchazečům se nový ročník otevře bohužel až v akademickém roce 2022/2023. Moc nás to mrzí a těšíme se na viděnou.

Ústav biochemie se tradičně zapojuje do obou celouniverzitních projektů MjUNI – jak Dětské univerzity Masarykovy university, tak také Studentem na zkoušku. Pilotní ročník proběhl ve školním roce 2014/15. Cílem je hravou a poutavou formou přiblížit dětem ve věku 9–14 let obor biochemie. Od roku 2018/19 se věková kategorie rozšiřuje i pro středoškoláky, tedy 9–17 let. Žáci a studenti během programu absolvují krátkou přednášku o biochemii, prohlídku vybraných laboratoří Ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty a také si vyzkouší biochemický experiment, ale jaký, to už je překvapení. Těší nás, že je o kurzy biochemie zájem a děti odcházejí nadšené a s úsměvem na tváři :-).

Bližší informace k aktuálnímu ročníku a ročníkům budoucím můžete získat vždy na stránkách MjUNI. Stejně tak galerii fotografií z ročníků minulých.