Pro veřejnost

Nabídka témat SOČ

Ústav biochemie nabízí motivovaným studentům středních škol a gymnázií spolupráci při Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Ve spolupráci s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu (JCMM) podporujeme studenty se zájmen o biochemii. Například práce Martina Ošmery z Gymnázia Židlochovice obstála v konkurenci ostatních prací a z 1. místa v okresním kole postoupila do kola krajského. Studentům, kteří uspějí se svou SOČ v krajském nebo celostátním kole, se otevírá možnost studia na Ústavu biochemie PřF MU a prominutí přijímací zkoušky.

Laboratoř, ve které by studenti měli zájem vypracovat svoji SOČ, si studenti mohou vybrat z devíti pracovních skupin uvedených v záložce Věda a výzkum. Konkrétní témata prací si studenti domluví s vedoucím dané laboratoře podle zájmu studenta a jeho časových možností.

Kontaktní osoba pro zájemce o vypracování SOČ na Ústavu biochemie
RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.
E-mail: tajemnik.ubch@sci.muni.cz
Tel: 549 493 224


Dříve vypracované SOČ na našem ústavu:

Vliv odběru vzorku na variabilitu orálního mikrobiomu

Vypracovala: Adéla Červínková, Gymnázium Křenová

Vedoucí: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Identifikace dominantního druhu acidofilní bakterie v Hromnickém jezeru

Vypracovala: Barbora Knappeová, Gymnázium Vídeňská

Vedoucí: Mgr. Jiří Kučera, Ph.D.

Stanovení sójových fytoestrogenů v potravinách

Vypracovala: Lenka Jílková, Střední průmyslová škola Vranovská

Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Sledování hladiny equolu v mléčných potravinách

Vypracoval: Martin Ošmera, Gymnázium Židlochovice

Vedoucí: RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.

icons by Sou, Nawicon and Juraj Sedlák from the noun project