Pro veřejnost

Nabídka témat SOČ

Ústav biochemie nabízí motivovaným studentům středních škol a gymnázií spolupráci při Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Ve spolupráci s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu (JCMM) podporujeme studenty se zájmen o biochemii. Například práce Martina Ošmery z Gymnázia Židlochovice obstála v konkurenci ostatních prací a z 1. místa v okresním kole postoupila do okresního kola. Studentům, kteří uspějí se svou SOČ v krajském nebo celostátním kole, se otevírá možnost studia na Ústavu biochemie PřF MU a prominutí přijímací zkoušky.

Laboratoř, ve které by studenti měli zájem vypracovat svoji SOČ, si studenti mohou vybrat z devíti pracovních skupin uvedených v záložce Věda a výzkum. Konkrétní témata prací si studenti domluví s vedoucím dané laboratoře podle zájmu studenta a jeho časových možností.

Kontaktní osoba pro zájemce o vypracování SOČ na ústavu Biochemie
RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.
E-mail: tajemnik.ubch@sci.muni.cz
Tel: 549 493 224