Pro veřejnost

Open Day

Open Day je speciální den otevřených dveří určený především maturantům, aby studenti nekupovali zajíce v pytli Smile a mohli se blížeji seznámit se studijními programy a možnosti studia jak na Ústavu biochemie, tak na celé PřF MU. Koná se začátkem září, přesný termín pro letošní rok je pátek 13.9. 2019. Bezplatnou registraci spustíme na webu openday.muni.cz (prolinkovat!) v průběhu srpna.

Popisující text - bude doplněn, délka cca. 250-300 slov.