Pro veřejnost

Přednášky

Biosensors – where are the limits?

doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.