Studium

Během studia

Biochemické bakalářské a magisterské studijní programy spolu realizují Ústav biochemie a Národní centrum pro výzkum biomolekul (NCBR). Ústav biochemie zajišťuje v rámci bakalářského programu Biochemie specializace Aplikovaná biochemie a Biochemie, NCBR pak Bioinformatiku.

V navazujícím magisterském studiu Ústav biochemie nabízí v rámci programu Biochemie Analytickou biochemii a Biochemii; NCBR pak nabízí Bioinformatiku, Biomolekulární chemii a Genomiku & Proteomiku.

Samostatnými magisterskými programy Ústavu biochemie jsou Biotechnologie a Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik.

Vaše dotazy

V případě obecných dotazů ohledně studia a veškerých problémů, na které v průběhu studia narazíte, kontaktujte prosím naše pedagogické zástupce:

Pedagogická zástupkyně Ústavu biocheme: RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.

  • Pro specializace Biochemie, Aplikovaná biochemie, Analytická biochemie a programy Biotechnologie a Bioanalytik

Pedagogický zástupce NCBR: doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.

  • Pro specializace Bioinformatika, Biomolekulární chemie a Genomika & Proteomika

Aktuální informace


Bakalářské studium

Organizace studia

K dispozici je Vám studijní katalog Biochemie pro akademický rok 2021/2022.

Informace ohledně bakalářských prací pro studenty a školitele:

Samostatný projekt

Pokud má student zájem podílet se na výzkumu v rámci jednotlivých výzkumných skupin již od druhého ročníku studia, nejlepší možnost představuje tzv. samostatný projekt. Bližší informace týkající se nabízených témat a vlastního zápisu předmětu nalezenete v záložce Samostatné studentské projekty.


Navazující magisterské studium

Organizace studia

K dispozici je Vám studijní katalog Biochemie pro akademický rok 2021/2022.

Informace ohledně diplomových prací pro studenty a školitele: