Harmonogram akademického roku

Bakalářské studium

Biochemie

Datum odevzdání bakalářské práce: dd.mm.rrrr
Státní závěrečná zkouška: dd.mm.rrrr
Obhajoba bakalářské práce:

 • Komise 1: Člen 1, Člen 2, Člen 3
  dd.mm.rrrr
  hh:mm-hh:mm Student A Vedoucí A Oponent A
  hh:mm-hh:mm Student B Vedoucí B Oponent B
  hh:mm-hh:mm Student C Vedoucí C Oponent C
  hh:mm-hh:mm Student D Vedoucí D Oponent D
  hh:mm-hh:mm Student E Vedoucí E Oponent E
  hh:mm-hh:mm Student F Vedoucí F Oponent F
  hh:mm-hh:mm Student G Vedoucí G Oponent G
  dd.mm.rrrr
  hh:mm-hh:mm Student A Vedoucí A Oponent A
  hh:mm-hh:mm Student B Vedoucí B Oponent B
  hh:mm-hh:mm Student C Vedoucí C Oponent C
  hh:mm-hh:mm Student D Vedoucí D Oponent D
  hh:mm-hh:mm Student E Vedoucí E Oponent E
  hh:mm-hh:mm Student F Vedoucí F Oponent F
  hh:mm-hh:mm Student G Vedoucí G Oponent G
 • Komise 2: Člen 1, Člen 2, Člen 3
  dd.mm.rrrr
  hh:mm-hh:mm Student A Vedoucí A Oponent A
  hh:mm-hh:mm Student B Vedoucí B Oponent B
  hh:mm-hh:mm Student C Vedoucí C Oponent C
  hh:mm-hh:mm Student D Vedoucí D Oponent D
  hh:mm-hh:mm Student E Vedoucí E Oponent E
  hh:mm-hh:mm Student F Vedoucí F Oponent F
  hh:mm-hh:mm Student G Vedoucí G Oponent G
  dd.mm.rrrr
  hh:mm-hh:mm Student A Vedoucí A Oponent A
  hh:mm-hh:mm Student B Vedoucí B Oponent B
  hh:mm-hh:mm Student C Vedoucí C Oponent C
  hh:mm-hh:mm Student D Vedoucí D Oponent D
  hh:mm-hh:mm Student E Vedoucí E Oponent E
  hh:mm-hh:mm Student F Vedoucí F Oponent F
  hh:mm-hh:mm Student G Vedoucí G Oponent G
 • Komise 3: Člen 1, Člen 2, Člen 3
  dd.mm.rrrr
  hh:mm-hh:mm Student A Vedoucí A Oponent A
  hh:mm-hh:mm Student B Vedoucí B Oponent B
  hh:mm-hh:mm Student C Vedoucí C Oponent C
  hh:mm-hh:mm Student D Vedoucí D Oponent D
  hh:mm-hh:mm Student E Vedoucí E Oponent E
  hh:mm-hh:mm Student F Vedoucí F Oponent F
  hh:mm-hh:mm Student G Vedoucí G Oponent G
  dd.mm.rrrr
  hh:mm-hh:mm Student A Vedoucí A Oponent A
  hh:mm-hh:mm Student B Vedoucí B Oponent B
  hh:mm-hh:mm Student C Vedoucí C Oponent C
  hh:mm-hh:mm Student D Vedoucí D Oponent D
  hh:mm-hh:mm Student E Vedoucí E Oponent E
  hh:mm-hh:mm Student F Vedoucí F Oponent F
  hh:mm-hh:mm Student G Vedoucí G Oponent G

Aplikovaná Biochemie

Datum odevzdání bakalářské práce: dd.mm.rrrr
Státní závěrečná zkouška:

 • Komise: Člen 1, Člen 2, Člen 3
  dd.mm.rrrr
  hh:mm-hh:mm Student A Vedoucí A Oponent A
  hh:mm-hh:mm Student B Vedoucí B Oponent B
  hh:mm-hh:mm Student C Vedoucí C Oponent C
  hh:mm-hh:mm Student D Vedoucí D Oponent D
  hh:mm-hh:mm Student E Vedoucí E Oponent E
  hh:mm-hh:mm Student F Vedoucí F Oponent F
  hh:mm-hh:mm Student G Vedoucí G Oponent G

Obhajoba bakalářské práce:

 • Komise: Člen 1, Člen 2, Člen 3
  dd.mm.rrrr
  hh:mm-hh:mm Student A Vedoucí A Oponent A
  hh:mm-hh:mm Student B Vedoucí B Oponent B
  hh:mm-hh:mm Student C Vedoucí C Oponent C
  hh:mm-hh:mm Student D Vedoucí D Oponent D
  hh:mm-hh:mm Student E Vedoucí E Oponent E
  hh:mm-hh:mm Student F Vedoucí F Oponent F
  hh:mm-hh:mm Student G Vedoucí G Oponent G

Chemoinformatika a bioinformatika

Datum odevzdání bakalářské práce: dd.mm.rrrr
Státní závěrečná zkouška: dd.mm.rrrr
Obhajoba bakalářské práce:

 • Komise: Člen 1, Člen 2, Člen 3
  dd.mm.rrrr
  hh:mm-hh:mm Student A Vedoucí A Oponent A
  hh:mm-hh:mm Student B Vedoucí B Oponent B
  hh:mm-hh:mm Student C Vedoucí C Oponent C
  hh:mm-hh:mm Student D Vedoucí D Oponent D
  hh:mm-hh:mm Student E Vedoucí E Oponent E
  hh:mm-hh:mm Student F Vedoucí F Oponent F
  hh:mm-hh:mm Student G Vedoucí G Oponent G


Navazující magisterské studium

Biochemie

Datum odevzdání diplomové práce: dd.mm.rrrr
Státní závěrečná zkouška:

 • Komise: Člen 1, Člen 2, Člen 3
  dd.mm.rrrr
  hh:mm-hh:mm Student A Vedoucí A Oponent A
  hh:mm-hh:mm Student B Vedoucí B Oponent B
  hh:mm-hh:mm Student C Vedoucí C Oponent C
  hh:mm-hh:mm Student D Vedoucí D Oponent D
  hh:mm-hh:mm Student E Vedoucí E Oponent E
  hh:mm-hh:mm Student F Vedoucí F Oponent F
  hh:mm-hh:mm Student G Vedoucí G Oponent G

Obhajoba diplomové práce:

 • Komise: Člen 1, Člen 2, Člen 3
  dd.mm.rrrr
  hh:mm-hh:mm Student A Vedoucí A Oponent A
  hh:mm-hh:mm Student B Vedoucí B Oponent B
  hh:mm-hh:mm Student C Vedoucí C Oponent C
  hh:mm-hh:mm Student D Vedoucí D Oponent D
  hh:mm-hh:mm Student E Vedoucí E Oponent E
  hh:mm-hh:mm Student F Vedoucí F Oponent F
  hh:mm-hh:mm Student G Vedoucí G Oponent G

Analytická biochemie

Datum odevzdání diplomové práce: dd.mm.rrrr
Státní závěrečná zkouška:

 • Komise: Člen 1, Člen 2, Člen 3
  dd.mm.rrrr
  hh:mm-hh:mm Student A Vedoucí A Oponent A
  hh:mm-hh:mm Student B Vedoucí B Oponent B
  hh:mm-hh:mm Student C Vedoucí C Oponent C
  hh:mm-hh:mm Student D Vedoucí D Oponent D
  hh:mm-hh:mm Student E Vedoucí E Oponent E
  hh:mm-hh:mm Student F Vedoucí F Oponent F
  hh:mm-hh:mm Student G Vedoucí G Oponent G

Obhajoba diplomové práce:

 • Komise: Člen 1, Člen 2, Člen 3
  dd.mm.rrrr
  hh:mm-hh:mm Student A Vedoucí A Oponent A
  hh:mm-hh:mm Student B Vedoucí B Oponent B
  hh:mm-hh:mm Student C Vedoucí C Oponent C
  hh:mm-hh:mm Student D Vedoucí D Oponent D
  hh:mm-hh:mm Student E Vedoucí E Oponent E
  hh:mm-hh:mm Student F Vedoucí F Oponent F
  hh:mm-hh:mm Student G Vedoucí G Oponent G

Chemoinformatika a bioinformatika

Datum odevzdání diplomové práce: dd.mm.rrrr
Státní závěrečná zkouška:

 • Komise: Člen 1, Člen 2, Člen 3
  dd.mm.rrrr
  hh:mm-hh:mm Student A Vedoucí A Oponent A
  hh:mm-hh:mm Student B Vedoucí B Oponent B
  hh:mm-hh:mm Student C Vedoucí C Oponent C
  hh:mm-hh:mm Student D Vedoucí D Oponent D
  hh:mm-hh:mm Student E Vedoucí E Oponent E
  hh:mm-hh:mm Student F Vedoucí F Oponent F
  hh:mm-hh:mm Student G Vedoucí G Oponent G

Obhajoba diplomové práce:

 • Komise: Člen 1, Člen 2, Člen 3
  dd.mm.rrrr
  hh:mm-hh:mm Student A Vedoucí A Oponent A
  hh:mm-hh:mm Student B Vedoucí B Oponent B
  hh:mm-hh:mm Student C Vedoucí C Oponent C
  hh:mm-hh:mm Student D Vedoucí D Oponent D
  hh:mm-hh:mm Student E Vedoucí E Oponent E
  hh:mm-hh:mm Student F Vedoucí F Oponent F
  hh:mm-hh:mm Student G Vedoucí G Oponent G

Navazující magisterský obor Bioanalytik

Datum odevzdání diplomové práce: dd.mm.rrrr
Státní závěrečná zkouška:

 • Komise: Člen 1, Člen 2, Člen 3
  dd.mm.rrrr
  hh:mm-hh:mm Student A Vedoucí A Oponent A
  hh:mm-hh:mm Student B Vedoucí B Oponent B
  hh:mm-hh:mm Student C Vedoucí C Oponent C
  hh:mm-hh:mm Student D Vedoucí D Oponent D
  hh:mm-hh:mm Student E Vedoucí E Oponent E
  hh:mm-hh:mm Student F Vedoucí F Oponent F
  hh:mm-hh:mm Student G Vedoucí G Oponent G

Obhajoba diplomové práce:

 • Komise: Člen 1, Člen 2, Člen 3
  dd.mm.rrrr
  hh:mm-hh:mm Student A Vedoucí A Oponent A
  hh:mm-hh:mm Student B Vedoucí B Oponent B
  hh:mm-hh:mm Student C Vedoucí C Oponent C
  hh:mm-hh:mm Student D Vedoucí D Oponent D
  hh:mm-hh:mm Student E Vedoucí E Oponent E
  hh:mm-hh:mm Student F Vedoucí F Oponent F
  hh:mm-hh:mm Student G Vedoucí G Oponent G