Obhajoby závěrečných prací

Analytická Biochemie

8.7.2020
Místnost: A5/107
Čas Student/ka Vedoucí Oponent/ka
9:00 Dobrovolná, Pavlína Lochmanová Havliš
9:40 Fialová, Jindřiška Masařík Jakubek, Biocev
10:20 Goišová, Monika Juřica Pelcová
11:00 Kalužová, Anna Řiháčková Čupr, Recetox
11:40 Meliorisová, Stanislava Preisler Benešová

9.7.2020
Místnost: A5/114
Čas Student/ka Vedoucí Oponent/ka
9:00 Siegl, František Šána Faldrus, FN Brno
9:40 Slámová, Lucie Fajkusová Valášková, FN Brno
10:20 Šťastná, Michaela Janda Peck, FN Brno
11:00 Siládiová, Nikola Spáčil Cífková, UHK
11:40 Štolbová, Daniela Vítečková Skládal
12:20 Vališová, Martina Kotášová Janovská, UEB