Obhajoby závěrečných prací

Analytická biochemie

Omlouváme se za horší funkčnost stránek na mobilních zařízeních, na optimalizaci se pracuje. Děkujeme za pochopení.

Studenti jsou rozděleni do dvou komisí  – obhajoby probíhají dohromady pro všechny studenty, státní závěrečná zkouška probíhá u komisí zvlášť.

Komise 1

Státní závěrečná zkouška: 17. 18. 6. 2021

  • doc. RNDr. Petr Skládal, CSc. (předseda)
  • doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.
  • prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
  • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
  • doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.

Komise 2

Státní závěrečná zkouška: 21. 22. 6. 2021

  • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (předseda)
  • prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
  • doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
  • doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
  • doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška pro Komisi 1 probíhá 17. a 18. 6. 2021 v místnosti C05/114 a pro Komisi 2 probíhá  21. a 22. 6. 2021 v místnosti C05/114 od 8:30

 

21. 6. 2021

Pořadí

Student

Volitelné okruhy SZZ

1.

Bržezická, Taťána

Instrumentální an.ch., Klinická biochemie a patobiochemie

2.

Dadajová, Pavlína

Instrumentální an.ch., Klinická biochemie a patobiochemie

3.

Gachová, Daniela

Klinická biochemie a patobiochemie, Pokročilá molekulární biologie

4.

Kamarýtová, Kristýna

Klinická biochemie a patobiochemie, Pokročilá molekulární biologie

5.

Buchtík, Michal

Instrumentální an.ch., Pokročilá molekulární biologie

6.

Martinková, Šárka

Instrumentální an.ch., Pokročilá molekulární biologie

7.

Kerberová, Michaela

Instrumentální an.ch., Pokročilá molekulární biologie

22. 6. 2021

Pořadí

Student

Volitelné okruhy SZZ

1.

Habánová, Barbora

Imunologie, Pokročilá molekulární biologie

2.

Hánělová, Klára

Imunologie, Pokročilá molekulární biologie

3.

Herczeg, Miroslav

Imunologie, Pokročilá molekulární biologie

4.

Feith, Marek

Imunologie, Pokročilá molekulární biologie

5.

Hošeková, Vanda

Imunologie, Pokročilá molekulární biologie

6.

Májková, Monika

Imunologie, Instrumentální an. ch.

7.

Bazelová, Natalie

Imunologie, Instrumentální an. ch.

8.

Hlaváčková, Veronika

Imunologie, Instrumentální an. ch.

Obhajoby diplomových prací:

Obhajoby diplomových prací: 28. 6. 2021 (pondělí) od 8:00 do 14:00, 29. 6. 2021 (úterý) od 8:00 do 14:40 a 30. 6. 2021 (středa) od 8:00 do 14:00

Obhajoby diplomových prací budou probíhat na Ústavu biochemie v místnosti C05/114

Harmonogramy obhajob diplomových prací pro jednotlivé dny:

8:00 – 8:40  Bc. Kateřina Zukalová

 Komise 1

Změna metabolismu savčích buněčných linií v odpovědi na simulovanou hypotermii

Vedoucí: doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.

 Oponent: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. 

 

8:40 – 9:20  Bc. Šárka Martinková

 Komise 2

Ovlivnění neurální diferenciace sinicovými metabolity

Vedoucí: doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Ondřej Brózman, Ph.D.

 

9:20 – 10:00  Bc. Radka Vaňušaníková

Komise 1

Suchá krevní skvrna jako alternativní biologický materiál v klinické analýze

Vedoucí: Mgr. Marta Pelcová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Ondřej Peš, Ph.D.

 

10:00 – 10:40  Bc. Michal Buchtík

 Komise 1

Genetické a mikrobiologické determinanty v etiopatogenezi orálního lichen planus

Vedoucí: doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA

 Oponent: MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D

 

10:40 – 11:20  Bc. Nora Mohlerová

 Komise 2

Haplogenotypová analýza v genu pro lektin vázající manózu a zubní kaz u dětí

Vedoucí: doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA

 Oponent: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. 

 

11:20 – 12:00  Bc. Daniela Gachová

 Komise 2

Role akvaporinů a dalších proteinů spojených s morfologií tvrdých zubních tkání v etiopatogenezi zubního kazu: genetická asociační studie

Vedoucí: doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA

 Oponent: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. 

 

12:00 – 12:40  Bc. Marek Feith

Komise 2

Detekce a analýza nádorových buněk pomocí fluorescenčních molekulárně imprintovaných polymerů a 3D holografické mikroskopie

Vedoucí: RNDr. Jan Balvan, Ph.D.

 Oponent: MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D

 

12:40 – 13:20  Bc. Martina Rievajová

 Komise 1

Produkce a charakterizace lektinu MCL z patogenní plísně

Vedoucí: Mgr. Lenka Malinovská, Ph.D.

 Oponent: MVDr. Eva Fujdiarova, Ph.D., 

 

13:20 – 14:00  Bc. Pavlína Dadajová

 Komise 2

Charakterizace nových nízkomolekulárních markerů izoelektrického bodu pomocí kapilární izoelektrické fokusace a jejich využití pro účinnou separaci proteinů ve směsi

Vedoucí: Mgr. Filip Duša, Ph.D.

 Oponent: Ing. Anna Kubesová, Ph.D.

 

 

8:00 – 8:40  Bc. Kristýna Kamarýtová

 Komise 2

Nitro-olejová kyselina: studium regulace odpovědi prsních nádorových a nenádorových buněk na záření

Vedoucí: Mgr. Jana Kudová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Jan Kučera, Ph.D.

 

8:40 – 9:20  Bc. Michaela Trávníčková

 Komise 1

Vliv kombinace kyseliny nitro-olejové a ionizujícího záření na přežívání a signalizaci buněk lidského adenokarcinomu A549

Vedoucí: doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

 Oponent: Ing. Marie Davídková, CSc.

 

9:20 – 10:00  Bc. Tereza Stará

Komise 1

Studium rekombinantní hyaluronidázy TsHr v kontextu degradace nízkomolekulární kyseliny hyaluronové

Vedoucí: Mgr. Kristýna Turková, Ph.D.

 Oponent: doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D.

 

10:00 – 10:40  Bc. Barbora Habánová

 Komise 2

Metabolismus hyaluronanu v peritoneální adhezi

Vedoucí: Mgr. Kristina Nešporová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Gabriela Ambrožová, Ph.D.

 

10:40 – 11:20  Bc. Taťána Bržezická

 Komise 2

Zlepšení citlivosti metody CE FA pomocí on-line prekoncentračních technik

Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lenka Michalcová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Jindra Smutná, Ph.D.

 

11:20 – 12:00  Bc. Natálie Němcová

 Komise 1

Studium proximálních tubulárních buněk u pacientů s diabetickým onemocněním ledvin

Vedoucí: Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Jindra Smutná, Ph.D.

 

12:00 – 12:40  Bc. Jaromír Stráník

 Komise 1

Stanovení proteinových markerů Alzheimerovy nemoci metodou tandemové hmotnostní spektrometrie

Vedoucí: PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.

 Oponent: PharmDr. Juraj Lenčo, Ph.D.

 

12:40 – 13:20  Bc. Michaela Kerberová

 Komise 2

Metabolismus buněk účastnících se vzniku peritoneálních adhezí

Vedoucí: Mgr. Gabriela Ambrožová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Ondřej Vašíček, Ph.D.

 

13:20 – 14:00  Bc. Veronika Hlaváčková

 Komise 2

Epigenetické markery v lidských biomonitorovacích studiích

Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

 Oponent: Ing. Jana Navrátilová Ph.D

 

14:00 – 14:40  Bc. Monika Májková

 Komise 2

Hmotnostní spektrometrie s ionizací elektrosprejem v klinické laboratoři

Vedoucí: MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D.

 

 

8:00 – 8:40  Bc. Miroslav Herczeg

 Komise 2

Vývoj a testování enzymového imunostanovení na protilátky proti SARS-CoV-2

Vedoucí: Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

 Oponent: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

 

8:40 – 9:20  Bc. Ondřej Šabacký

 Komise 1

Nanočástice pro detekci acetylcholinesterasy

Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

 Oponent: Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

 

9:20 – 10:00  Bc. David Pokorný

 Komise 1

Imunosensory pro patogeny včel na bázi transparentních elektrod

Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

 Oponent: Mgr. Jan Přibyl, Ph.D.

 

10:00 – 10:40  Bc. Klára Hánělová

 Komise 2

Role proteinu p62 v sekreci exozomů vzhledem k míře autofagie

Vedoucí: RNDr. Jan Balvan, Ph.D.

 Oponent: doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.

 

10:40 – 11:20  Bc. Tomáš Ondris

 Komise 1

Proteomická charakterizace obsahu exozomů spinocelulárního karcinomu hlavy a krku v závislosti na míře autofagie

Vedoucí: RNDr. Jan Balvan, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Anna Kotrbová

 

11:20 – 12:00  Bc. Tereza Pavlicová

 Komise 1

Čtyřřetězcové struktury DNA jako regulátory transkripce

Vedoucí: Mgr. Daniel Renčiuk, Ph.D.

 Oponent: Ing. Martin Kučírek, Ph.D.

 

12:00 – 12:40  Bc. Nikoletta Szamecová

 Komise 1

Radiosenzitizace/radiorezistence nádorových a nenádorových kolorektálních buněk ovlivněných nitrovanými mastnými kyselinami

Vedoucí: Mgr. Tomáš Perečko, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Lucia Binó, Ph.D.

 

12:40 – 13:20  Bc. Natalie Bazelová

 Komise 2

Využití cévních modelů pro studium cévních onemocnění

Vedoucí: Mgr. Andrea Vítečková Wünschová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Tomáš Perečko, Ph.D.

 

13:20 – 14:00  Bc. Vanda Hošeková

 Komise 2

Využití pokročilého 2D in vitro modelu ve studiu prozánětlivých efektů lipopolysacharidů sinicových vodních květů

Vedoucí: RNDr. Lenka Šindlerová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Tomáš Perečko, Ph.D.