Obhajoby závěrečných prací

Analytická biochemie

Komise:

 • doc. RNDr. Petr Skládal, CSc. (předseda)
 • doc. RNDr. Pavel Hyršl
 • doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.
 • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška: 13. 6. 2022 (pondělí) a 14. 6. 2022 (úterý) od 8:30 ráno v místnosti C05/114.

 

 Pondělí 13. 6. 2022, 8:30

 • Bc. Jana Podivínská – Instrumentální analytická chemie + Klinická biochemie a patobiochemie
 • Bc. Hana Seličová – Instrumentální analytická chemie + Klinická biochemie a patobiochemie
 • Bc. Jana Šturcová – Imunologie + Klinická biochemie a patobiochemie
 • Bc. Květa Mertová – Imunologie + Instrumentální analytická chemie
 • Bc. Eliška Drgová – Imunologie + Pokročilá molekulární biologie
 • Bc. Šárka Hrachovinová – Imulogie + Pokročilá molekulární biologie
 • Bc. Lenka Jindřichová – Imunologie + Instrumentální analytická chemie
 • Bc. Alice Šárková – Imunologie + Instrumentální analytická chemie

 Úterý 14. 6. 2022, 8:30

 • Bc. Ondřej Helia – Instrumentální analytická chemie + Pokročilá molekulární biologie
 • Bc. Eliška Macháčová – Imunologie + Instrumentální analytická chemie
 • Bc. Barbora Mikšátková – Instrumentální analytická chemie
 • Bc. Jan Novák – Instrumentální analytická chemie
 • Bc. Michal Sedlák – Imunologie + Instrumentální analytická chemie
 • Bc. Vilém Svojanovský – Imunologie + Instrumentální analytická chemie
 • Bc. Vratislav Berka – Imunologie + Instrumentální analytická chemie

 

Obhajoby diplomových prací:

Obhajoby diplomových prací: 2. 6. 2022 (čtvrtek) a 3. 6. 2022 (pátek) od 8:30 ráno

Obhajoby diplomových prací budou probíhat na Ústavu biochemie v místnosti C05/107

Harmonogramy obhajob diplomových prací pro jednotlivé dny:

8:30 – 9:10  Bc. Michal Sedlák

 

Využití magnetických částic pro tvorbu kolony v kapilární elektrochromatografii

Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lenka Michalcová, Ph.D.

 Oponent: Ing. et Mgr. Roman Řemínek, Ph.D.

 

9:10 – 9:50  Bc. Vratislav Berka

Hmotnostní spektrometrie v lipidomice cerebrálních organoidů

Vedoucí: PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D.

 

9:50 – 10:30  Bc. Ondřej Helia


Metabolismus fytochelatinů v rostlinách vystavených stresu v důsledku působení kadmia a deficience síry

Vedoucí: doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc.

 Oponent: Mgr. Eva Sýkorová, CSc.

 

10:30 – 11:10  Bc. Šárka Hrachovinová

Vliv aktivity mTORC1 na spektrum RNA v exozomech buněk spinocelulárního karcinomu hlavy a krku

Vedoucí: RNDr. Jan Balvan, Ph.D.

 Oponent: MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.

 

11:10 – 11:50  Bc. Alice Šárková

 

Degradace glykosaminoglykanů pomocí bakterií izolovaných z gastrointestinálního traktu

Vedoucí: Mgr. Kristýna Turková, Ph.D.

 Oponent: Ing. Hana Obručová, Ph.D.

 

11:50 – 12:30  Bc. Jana Podivínská

Degradace tetrathionanu u chemolitotrofních sirných bakterií

Vedoucí: Mgr. Jiří Kučera, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Vojtěch Sedláček, Ph.D.

 

12:30 – 13:10  Bc. Hana Seličová


Cílená proteomika: vývoj metody analýzy nespecifických markerů celiakie

Vedoucí: prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Barbora Janáková, Ph.D.

 

 

8:30 – 9:10  Bc. Eliška Macháčová

Využití foton-upkonverzních nanočástic v imunochromatografických stanoveních

Vedoucí: Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

 Oponent: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

 

9:10 – 9:50  Bc. Květa Mertová

Pokročilé nástroje pro studium lyze bakterií a biofilmů

Vedoucí: Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Lucie Kuntová, Ph.D.

 

9:50 – 10:30  Bc. Eliška Drgová


Gradientová eluce peptidů na monolitických stacionárních fázích

Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Urban, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

 

10:30 – 11:10  Bc. Vilém Svojanovský

Nanočásticemi značené imunostanovení s hmotnostně spektrometrickou detekcí

Vedoucí: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

 Oponent: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

 

11:10 – 11:50  Bc. Lenka Jindřichová

Aplikace nanočástic pro zobrazení tkání pomocí hmotnostní spektrometrie

Vedoucí: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Markéta Machálková, Ph.D.

 

11:50 – 12:30  Bc. Jana Šturcová

Vliv SGLT2 inhibitoru na uvolňování exozomů proximálními tubulárními buňkami

Vedoucí: Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D.

 Oponent: RNDr. Monika Kratochvílová, Ph.D.