Obhajoby závěrečných prací

Aplikovaná biochemie

Komise:

doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. (předseda)

prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

Harmonogram:

Státní závěrečná zkouška se koná: 2. 7. 2021 (pátek) od 10:00 v místnosti B11/206

Obhajoby bakalářských prací: 8. 7. 2021 (čtvrtek) od 13:00 do 15:30 a 9. 7. 2021 (pátek) od 9:00 do 15:00 v místnosti C05/107

Přesné harmonogramy obhajob závěrečných prací pro jednotlivé dny:

 

13:00 – 13:30  Alice Sovová

Regulační síť desmocollinu-1 ve vztahu k metastazování nádorů prsu

Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Petr Lapčík

 

13:30 – 14:00  Aneta Anýžová

Renální karcinom: biologie, léčba a proteinové biomarkery

Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

 Oponent: MUDr. Ján Podhorec

 

14:00 – 14:30  Kristína Truchlíková

Stanovení substrátové specifity karboxypeptidázy B1 metodou C-TAILS

Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Ondrej Šedo, Ph.D.

 

14:30 – 15:00  Tereza Magdaléna Poloňová

Vliv různých typů magnetických částic na imobilizaci albuminu

Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lenka Michalcová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Marta Pelcová, Ph.D.

 

15:00 – 15:30  Karolína Jurová

Optoelektrochemický imunosensor pro detekci moru včelího plodu

Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

 Oponent: Mgr. Martin Konhefr, Ph.D.

 

 

9:00 – 9:30  Sofia Sharkawy

Postbiotika lidského mikrobiomu a jejich vliv na průběh nemoci COVID-19

Vedoucí: RNDr. Lubomír Janda, Ph.D.

 Oponent: doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA

 

9:30 – 10:00  Terezie Slámová

Analýza bakteriomu a mykobiomu z lokalit dýchacích cest a krve pacientů s inhalačním traumatem

Vedoucí: doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA

 Oponent: doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA

 

10:00 – 10:30  Šárka Mejzlíková

Optimalizace a validace analytických metod pro stanovení proteinkinázových inhibitorů v biologických vzorcích

Vedoucí: doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.

 Oponent: PharmDr. Katarína Kostolanská

 

10:30 – 11:00  Tereza Vesselá

Vliv kandidátních protinádorových léčiv na stabilizaci a funkci endoplazmatického retikula

Vedoucí: doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.

 Oponent: Dr. Kateřina Vašíčková, PhD.

 

11:00 – 11:30  Ondřej Naar

Krátké nekódující RNA jako diagnostické biomarkery u pacientů s meningeomem

Vedoucí: Mgr. Jiří Šána, Ph.D.

 Oponent: MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.

 

Pauza na oběd

 

 

13:00 – 13:30  Martina Šeršeňová

Modifikace povrchů pro biosenzory založené na rezonanci povrchových plazmonů

Vedoucí: Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Hana Šimečková

 

13:30 – 14:00  Daniel Solčiansky

Osmotický stres u bioloužicích mikroorganismů

Vedoucí: Mgr. Jiří Kučera, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Vojtěch Sedláček, Ph.D.

 

14:00 – 14:30  Matěj Masař

Produkce povrchově aktivních látek bioloužicími mikroorganismy

Vedoucí: Mgr. Jiří Kučera, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Vojtěch Sedláček, Ph.D.