Obhajoby závěrečných prací

Specializace Aplikovaná biochemie

Státní závěrečná zkouška proběhne 13. 6. 2022 (pondělí) od 10:00 v aule v UKB.

 

Komise A

Obhajoby závěrečných prací se budou konat v pondělí 20. 6. 2022 od 9:00 ráno v seminární místnosti C05/114.

  • prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. (předseda)

  • doc. Ing. Martin Mandl, Ph.D.

  • Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

 

9:00 – 9:30  Jaroslav Perdoch

Charakterizace histonových variant H2A.Z v procesu obranného primingu

Vedoucí: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Tomáš Brom

 

9:30 – 10:00  Veronika Brychtová


Vliv přírodních prostředků dentální hygieny na mikrobiom ústní dutiny

Vedoucí: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Martin Černý

 

10:00 – 10:30  Monika Výšková

Antimikrobiální aktivita extraktů z různých druhů včelího propolisu

Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Markéta Kessler

  

10:30 – 11:00  Iurii Lazorenko


Fosfolipidové membrány v křemenných mikrovahách

Vedoucí: doc. RNDr. Robert Vácha, PhD.

 Oponent: Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

 

11:00 – 11:30  Pavlína Blahová 

 

Fosforylovaný vitellogenin jako márkr včelích nemocí

Vedoucí: RNDr. Lubomír Janda, Ph.D.

 Oponent: Ing. Blanka Pekárová, Ph.D.

 

Pauza na oběd

 

12:30 – 13:00  Michal Šimčák

 

Extracelulární přenos elektronů u baktérií

Vedoucí: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

 Oponent: Mgr. Jiří Kučera, Ph.D.

 

13:00 – 13:30  Viktória Ďurčová

Vývoj/adaptace HPLC metody pro stanovení vybraných antiepileptik ve slinách

Vedoucí: Mgr. Marta Pelcová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Jindra Smutná, Ph.D.

 

13:30 – 14:00  Sabina Cerulová

Analýza mikrobiomu kořenového kanálku zubu u pacientů s apikální periodontitidou

Vedoucí: doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA

 Oponent: Mgr. Jan Křivánek, Ph.D.

 

Komise B

Obhajoby závěrečných prací se budou konat v pondělí 20. 6. 2022 od 9:00 ráno v seminární místnosti C05/107.

  • doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. (předseda)

  • doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

  • Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D.

9:00 – 9:30  Jakub Bůbela

 

Arabinosa a její využití při studiu vlastností lektinů

Vedoucí: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Filip Melicher

 

9:30 – 10:00   Barbora Králová

Klonování potenciálního lektinu z hmyziho patogenu

Vedoucí: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Marek Korsák

 

10:00 – 10:30  Lucie Štěpánková

Vliv nového komplexu platiny na metabolismus glukosy v nádorových buňkách

Vedoucí: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Hana Kostrhunová, Ph.D.

 

10:30 – 11:00  Klára Mrázová

Screening karcinomu pankreatu u osob se zvýšeným rizikem

Vedoucí: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

 Oponent: RNDr. Luděk Sehnal, Ph.D.

 

11:00 – 11:30  Kateřina Bednářová

 

Charakterizace nových inhibitorů cyklin-dependentní kinázy 11

Vedoucí: Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D.

 Oponent: Stjepan Uldrijan, PhD

 

Pauza na oběd

12:30 – 13:00  Barbora Matúšová

Telomery v rostlinách s modifikovanými genomy

Vedoucí: doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc.

 Oponent: Mgr. Ivana Goffová, Ph.D.

 

13:00 – 13:30  Anna Kromerová


Telomery v kalusech Arabidopsis thaliana ovlivněných epigeneticky aktivními látkami

Vedoucí: doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc.

 Oponent: Mgr. Kateřina Adamusová, Ph.D.

 

13:30 – 14:00  Martin Hamřík

Příprava a testování molekulárních nástrojů pro stadium funkce a lokalizace lidských demetyláz RNA.

Vedoucí: prof. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Marek Šebesta, Ph.D.