Obhajoby závěrečných prací

Aplikovaná biochemie

Komise

Vedoucí komise:
doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc. Ústav biochemie PřF MU Brno

Členové komise:
prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. Ústav chemie PřF MU Brno
prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. Ústav chemie PřF MU Brno
Prof. RNDr Jiří Doškař, CSc. Ústav experimentální biologie, PřF MU Brno

9.7.2020
Místnost: A5/114
hh:mm-hh:mm Student A Vedoucí A Oponent A
hh:mm-hh:mm Student B Vedoucí B Oponent B
hh:mm-hh:mm Student C Vedoucí C Oponent C
hh:mm-hh:mm Student D Vedoucí D Oponent D
hh:mm-hh:mm Student E Vedoucí E Oponent E
hh:mm-hh:mm Student F Vedoucí F Oponent F
hh:mm-hh:mm Student G Vedoucí G Oponent G