Obhajoby závěrečných prací

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Bioanalytik

Komise:

  • doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA (předseda)
  • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
  • MUDr. Alena Buliková, Ph.D.
  • Mgr. Marcela Vlková, Ph.D.
  • PhDr. Květoslava Matulová
  • MUDr. Hana Lejdarová, Ph.D., MBA

 

Harmonogram:

Obhajoby diplomových prací: 20. 6. 2022 (pondělí) od 8:00 ráno a 21. 6. 2022 (úterý) od 9:00 dopoledne v místnosti B11/205

Státní závěrečná zkouška: V případě volitelných předmětů Klinické imunologie a Patologie 20. 6. 2022 (pondělí) od 13:00 odpoledne a v případě volitelného předmětu Transfúzního lékařství 21. 6. 2022 (úterý) od 13:00 odpoledne v místnosti B11/205

 

 

8:00 – 8:40  Bc. Veronika Jančaříková

 Patologie

Způsoby studia a ovlivnění mechanických vlastností buněk

Vedoucí: Mgr. Jan Přibyl, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Jana Mrázková, Ph.D.

 

8:40 – 9:20  Bc. Filip Kafka

Patologie

Mutace DEPDC5 a NPRL3 v nádorových buňkách a jejich vliv na citlivost mTORC1 vůči metabolickému stresu

Vedoucí: Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.

 Oponent: Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D.

 

9:20 – 10:00  Bc. Lenka Kovalíková

Klinická imunologie

Exprese proteinu Schlafen 11 u karcinomu ovaria

Vedoucí: MUDr. Jitka Hausnerová

 Oponent: Mgr. Lenka Zlámalíková

 

10:00 – 10:40  Bc. Vendula Michalicová

Klinická imunologie

Citlivé detekční metody pro stanovení vitamínu K v biologickém vzorku

Vedoucí: Mgr. Marta Pelcová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Jindra Smutná, Ph.D.

 

10:40 – 11:20  Mgr. Michal Pařízek

Klinická imunologie

Stanovení tyrozinkinázových inhibitorů pomocí LC MS pro účely terapeutického monitorování plazmatických koncentrací

Vedoucí: Mgr. Ondřej Peš, Ph.D.

 Oponent: doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.

 

 

9:00 – 9:40  Bc. Natálie Mlčůchová

Transfúzní lékařství

Metabolizace inhibitorů protonové pumpy v závislosti na genovém profilu pacienta

Vedoucí: doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA

 Oponent: PharmDr. Jiří Kos, Ph.D.

 

9:40 – 10:20  Bc. Ondrej Moravčík

Transfúzní lékařství

Mikrovzorkování krve spojené s plně automatizovaným zpracováním vzorku a analýzou pomocí kapilární elektroforézy jako nový analytický nástroj pro osobní zdravotní diagnostiku

Vedoucí: RNDr. Pavel Kubáň, DSc.

 Oponent: prof. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.

 

10:20 – 11:00  Bc. Šárka Pospíšilová

Transfúzní lékařství

Možnosti použití syntetických, teplotně citlivých polymerů pro imobilizaci savčích buněk v in-cell NMR spektroskopii

Vedoucí: doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Tomáš Loja, Ph.D.

 

11:00 – 11:40  Bc. Martina Poulíková

Transfúzní lékařství

Charakterizace histonů v patogenezi mužské neplodnosti

Vedoucí: Mgr. Gabriela Lochmanová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Kateřina Hanáková, Ph.D.