Obhajoby závěrečných prací

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik

Komise

Vedoucí komise:
doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA

Členové komise:
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
MUDr. Hana Lejdarová
Mgr. Marcela Vlková, Ph.D.
PhDr. Květoslava Lišková

7.7.2020
Místnost: A5/107
Čas Student/ka Vedoucí Oponent/ka
8:40 Pokorná, Zuzana Šerý Lochman
9:20 Reková, Dominika Zeman Brzobohatá, UEB
10:00 Volčeková, Tatiana Duša Dvořák, UIACH
10:40 Vidová, Lívia Skládal Farka
11:20 Manišová, Veronika Bartoš Chalupová, Biovendor
12:00 Masopustová, Lucie Bořilová Linhartová Lipový, FN Brno