Obhajoby závěrečných prací

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Bioanalytik

Vedoucí komise:

doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA

Členové komise:

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

MUDr. Alena Buliková, Ph.D.

MUDr. Hana Lejdarová

Mgr. Marcela Vlková, Ph.D.

PhDr. Květoslava Lišková

MUDr. Jitka  Kyclová

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

Harmonogram:

Obhajoby diplomových prací: 17. 6. 2021 (čtvrtek) a 18. 6. 2021 (pátek) v místnosti C5/114

Státní závěrečná zkouška: 17. 6. 2021 (čtvrtek) a 18. 6. 2021 (pátek) od 13:00 v místnosti C5/114

Přesný harmonogram obhajob závěrečných prací pro jednotlivé dny:

 

8:30 – 9:10  Ing. Hana Malčíková

 Transfuzní lékařství

Analýza mikrobiomu u dětských pacientů s nespecifickými střevními záněty

Vedoucí: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

 Oponent: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.

 

9:10 – 9:50  Bc. Pham To Nhi

 Transfuzní lékařství

Molekulárně-cytogenetické metody v reprodukční medicíně

Vedoucí: Mgr. David Kubíček, Ph.D.

 Oponent: RNDr. Iva Slámová

 

9:50 – 10:30  Bc. Erika Šmeringaiová

 Transfuzní lékařství

Elektrochemický biosensor pro paralelní stanovení kreatininu a albuminu

Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

 Oponent: Mgr. Karel Lacina, Ph.D.

 

10:30 – 11:10  Bc. Michaela Kosová

 Klinická imunologie

Vyšetření chromosomálních aberací u melanomu cévnatky

Vedoucí: PhDr. Květoslava Lišková

 Oponent: Mgr. Lenka Zlámalíková

 

11:10 – 11:50  Bc. Lenka Zámečníková

 Klinická imunologie

Nové přístupy studia interakcí proteinů s nukleovými kyselinami na nabitých površích

Vedoucí: RNDr. Veronika Ostatná, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Luděk Havran, Dr.

 

 

9:40 – 10:20  Bc. Viktor Jurák

Patologie

Studium vztahů mezi polymorfizmy kandidátních genů a kognitivními poruchami

Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Radka Dziedzinská, Ph.D.

 

10:20 – 11:00  Mgr. Hana Mlčochová

Patologie

Spojení kapilární elektroforézy – frontální analýzy s vodivostní detekcí

Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

 Oponent: Ing. Mgr. Roman Řemínek, Ph.D.