Obhajoby závěrečných prací

Biochemie

Omlouváme se za horší funkčnost stránek na mobilních zařízeních, na optimalizaci se pracuje. Děkujeme za pochopení.

Studenti jsou rozděleni do jednotlivých komisí podle tématické návaznosti jejich závěrečných prací.

Státní závěrečná zkouška se koná: 2. 7. 2021 (pátek) od 10:00 v místnosti B11/205

Komise 1

Obhajoby bakalářských prací: 7. 7. 2021 (středa) v místnosti B11/305 od 9:00 do 15:30 a 8. 7. 2021 (čtvrtek) v místnosti C05/114 od 9:00 do 12:00

  • doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. (předseda)

  • doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

  • Mgr. Vojtěch Sedláček, Ph.D.

Přesné harmonogramy obhajob závěrečných prací pro jednotlivé dny:

 

9:00 – 9:30  Gabriela Rigóová

Vzájemné interakce proteinů asociovaných s telomerázou

Vedoucí: Mgr. Petra Procházková Schrumpfová, Ph.D.

 Oponent: doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc.

 

9:30 – 10:00  Marcela Hrušková

Telomerické repetice a jejich interaktom

Vedoucí: Mgr. Petra Procházková Schrumpfová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Lucie Bozděchová, Ph.D.

 

10:00 – 10:30  Július Zemaník

Antimikrobiální aktivita extraktů z kopřivy dvoudomé (Urtica dioica)

Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

 Oponent: Ing. Kamila Vrzalová

 

10:30 – 11:00  Viktor Bartošík

Antimikrobiální aktivita extraktů z řepíku lékařského (Agrimonia eupatoria)

Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

 Oponent: Ing. Kamila Vrzalová

 

Pauza na oběd

 

 

13:00 – 13:30  Ivana Štrauchová

Stanovení lignanů v hroznových jádrech

Vedoucí: Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D.

 Oponent: Ing. Božena Průšová, Ph.D.

 

13:30 – 14:00  Klára Přibáňová

Stanovení sekundárních metabolitů ve vodném a alkoholovém extraktu lopuchu

Vedoucí: Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D.

 Oponent: PharmDr. Milan Malaník, Ph.D.

 

14:00 – 14:30  Dorota Sklenárová

Detekce včelích patogenů pomocí imunoanalytických metod

Vedoucí: Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Radka Obořilová

 

14:30 – 15:00  David Číhal

Testování multivalentních inhibitorů lektinů z patogenů

Vedoucí: Mgr. Lenka Malinovská, Ph.D.

 Oponent: MVDr. Eva Fujdiarová, Ph.D.

 

15:00 – 15:30  Petr Baroň

Studium zaměnitelnosti kovových iontů v lektinu BC2L-A z lidského patogenu Burkholderia cenocepacia

Vedoucí: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

 Oponent: MVDr. Eva Fujdiarová, Ph.D.

 

9:00 – 9:30  Ján Michael Kormaník

Enzymové biosensory ve spojení s chemometrií

Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

 Oponent: Mgr. Karel Lacina, Ph.D.

 

9:30 – 10:00  Daniel Pluskal

Biochemická analýza luciferasového komplexu

Vedoucí: Ing. RNDr. Martin Marek, Ph.D.

 Oponent: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

 

10:00 – 10:30  Eliška Kubínová

Zapojení ARM proteinu do signálních drah a dynamiky odpovědi organismu na abiotický stres

Vedoucí: Mgr. Eva Sýkorová, CSc.

 Oponent: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

 

10:30 – 11:00  Simona Chludilová

Role telomerových proteinů při ochraně lidského genomu

Vedoucí: doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Ivona Nečasová, Ph.D.

 

11:00 – 11:30  Tereza Vyhnalová

Sekvenační analýza orálního mikrobiomu u pacientů s nádorovým onemocněním dutiny ústní

Vedoucí: doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA

 Oponent: MUDr. et MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D.

 

Komise 2

Obhajoby bakalářských prací: 7. 7. 2021 (středa) od 9:00 do 15:30 a 8. 7. 2021 (čtvrtek) od 9:00 do 11:30 v místnosti C05/107

  • prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. (předseda)

  • doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

  • Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

Přesné harmonogramy obhajob závěrečných prací pro jednotlivé dny:

 

9:00 – 9:30  Magdaléna Kročilová

Vliv ne/přítomnosti elektrochemického mediátoru na odpověď impedimetrického biosenzoru

Vedoucí: Mgr. Karel Lacina, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Jakub Věžník

 

9:30 – 10:00  Marek Skaličan

Modifikace diskového difúzního testu pro studium léčiv s elektrochemickou aktivací - vývoj experimentálního zařízení

Vedoucí: Mgr. Karel Lacina, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Martin Konhefr, Ph.D.

 

10:00 – 10:30  Petra Kamenská

Molekulární úloha katechol-O-methyltransferasy u trojitě negativních nádorů prsu

Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Petra Martinková

 

10:30 – 11:00  Ondřej Žamberský

Funkční charakterizace Lipid Transfer Proteinů rostlin a jejich role v imunitní odpovědi

Vedoucí: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Martina Zapletalová, Ph.D.

 

11:00 – 11:30  Zuzana Durajová

Analýza interakčních partnerů Lipid Transfer Proteinů (LTPs) v listech tabáku

Vedoucí: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Markéta Pernisová, Ph.D.

 

Pauza na oběd

 

 

13:00 – 13:30  Michaela Mikysková

Izolace a produkce nového lektinu z Calocera viscosa (krásnorůžek lepkavý)

Vedoucí: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Jan Komárek, PhD.

 

13:30 – 14:00  Tereza Buráňová

Příprava a charakterizace lektinů z lidských a hmyzích patogenních bakterií Photorhabdus spp.

Vedoucí: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Lukáš Faltinek

 

14:00 – 14:30  Tereza Michalíková

Studium zaměnitelnosti kovových iontů v lektinu PA-IIL z lidského patogenu Pseudomonas aeruginosa

Vedoucí: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Marek Korsák

 

14:30 – 15:00  Jiří Doseděl

Tolerance acidofilních mikroorganismů vůči těžkým kovům a její význam pro biotechnologii

Vedoucí: Mgr. Jiří Kučera, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

 

15:00 – 15:30  Daniela Fačkovcová

Stanovení THC, CBD v lékových formách připravených z medicinálního konopí

Vedoucí: doc. PharmdrDr. Jan Juřica, Ph.D.

 Oponent: PharmDr. Katarína Kostolanská

 

 

9:00 – 9:30  Marie Ptáčková

Vytvoření kapilární sítě v hydrogelech pro 3D kultivaci organoidů

Vedoucí: Ing. Josef Jaroš, Ph.D.

 Oponent: RNDr. Petr Chlapek, Ph.D.

 

9:30 – 10:00  Jan Bílek

todo

Vedoucí: Ing. Josef Jaroš, Ph.D.

 Oponent: Ing. Jana Dvořáková, Ph.D.

 

10:00 – 10:30  Adéla Tomaniecová

Cerebrální organoidy jako model stárnutí a Alzheimerovy nemoci

Vedoucí: PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D.

 

10:30 – 11:00  Monika Polačeková

Vliv experimentálního uspořádání kapilární elektroforézy – frontální analýzy na stanovení vazebných parametrů

Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lenka Michalcová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Hana Mlčochová

 

11:00 – 11:30  Miriam Štolcová

Stabilita antipsychotik v suché krevní skrvně

Vedoucí: Mgr. Marta Pelcová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. et Mgr. Lenka Michalcová, Ph.D.

 

Komise 3

Obhajoby bakalářských prací: 9. 7. 2021 (pátek) od 9:00 do 15:30 v místnosti C04/211

  • prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D. (předseda)

  • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

  • Mgr. Jiří Kučera, Ph.D.

Přesné harmonogramy obhajob závěrečných prací:

 

9:00 – 9:30  Václav Dvorský

Efekt fosforylace proteinu MAP2c prolinem řízenými kinázami

Vedoucí: Séverine Jansen, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Monika Kubíčková, Ph.D.

 

9:30 – 10:00  Jan Šimek

Heterodimerizace vybraných 14-3-3 izoforem

Vedoucí: RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D.

 Oponent: Ing. Blanka Pekárová, Ph.D.

 

10:00 – 10:30  Andrea Hugyivárová

Proteomická analýza extracelulárního extraktu rezidentní bakterie kožního mikrobiomu S. epidermidis a jeho vliv na multirezistentní A. baumannii

Vedoucí: RNDr. Lubomír Janda, Ph.D.

 Oponent: Ing. Blanka Pekárová, Ph.D.

 

10:30 – 11:00  Tadeáš Zoubek

Vazba Tau proteinu vybranými izoformami 14-3-3 proteinu

Vedoucí: Mgr. Norbert Gašparik

 Oponent: Mgr. David Novák

 

11:00 – 11:30  Zuzana Janáčková

Přiřazení NMR spekter dimerizační domény regulační podjednotky RII cAMP dependentní proteinkinasy

Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Monika Kubíčková, Ph.D.

 

Pauza na oběd

 

 

13:00 – 13:30  Barbora Večeřová

Studium inhibice N-glykosylace u mnohočetného myelomu

Vedoucí: doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.

 Oponent: Ing. Martin Kučírek, PhD. 

 

13:30 – 14:00  Helena Pokorná

Biologické účinky aditiv mikroplastů na sladkovodní organismy

Vedoucí: Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.

 Oponent: Bc. Eliška Kuchovská, Ph.D., MSc

 

14:00 – 14:30  Anna Korytářová

Charakterizace funkce ACC oxidázy 5 v Arabidopsis thaliana po hormonálním působení

Vedoucí: Mgr. Markéta Žďárská, Ph.D.

 Oponent: Agnieszka Szmitkowska, M.Sc., Ph.D.

 

14:30 – 15:00  Kateřina Ondrášková

Monitorování minimální reziduální choroby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Vedoucí: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

 Oponent: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.