Obhajoby závěrečných prací

Biochemie

Komise 1

Vedoucí komise:
doc. Ing. Martin Mandl, CSc. Ústav biochemie PřF MU Brno

Členové komise:
Mgr. Jiří Kučera, Ph.D. Ústav biochemie PřF MU Brno
Mgr. Vojtěch Sedláček, Ph.D., Ústav biochemie PřF MU Brno

15.7.2020
Místnost: A5/107
Čas Student/ka Vedoucí Oponent/ka
9:00 - 9:30 Berka, Vratislav Skládal Přibyl
9:30 - 10:00 Moravčík, Ondrej Skládal Pastucha
10:00 - 10:30 Odstrčilíková, Eliška Farka Skládal
10:30 - 11:00 Slánská, Michaela Prokop Skládal
11:00 - 11:30 Uher, Martin; Pávková Goldbergová Přibyl
13:00 - 13:30 Blatná, Karolína Týčová Řemínek
13:30 - 14:00 Sedlák, Michal Michalcová Pelcová
14:00 - 14:30 Jančová, Karolína Wimmerová, Houser Malinovská
14:30 - 15:00 Michalicová, Vendula Wimmerová Melicher
15:00 - 15:30 Seličová, Hana Spáčil Thon

16.7.2020
Místnost: A5/107
Čas Student/ka Vedoucí Oponent/ka
9:00 - 9:30 Havlíková, Alessia Renčiuk Coufal
9:30 - 10:00 Hedvičáková, Adéla Hampl Sedláková
10:00 - 10:30 Janata, Martin Pekárová Dopitová
10:30 - 11:00 Kotačka, Tomáš Smutná Toušová
11:00 - 11:30 Kůřilová, Eliška Hofr Nečasová
13:00 - 13:30 Mlynárová, Kristína Procházková Schrumpfová Bezděchová
13:30 - 14:00 Plisková, Sára Janda, L. Ryšávka
14:00 - 14:30 Svojanovský, Vilém Preisler Pruška
14:30 - 15:00 Šturcová, Jana Pácal Smutná
15:00 - 15:30 Novotný, Michal Vrána Řiháčková

Komise 2

Vedoucí komise:
doc. Jan Lochman, Ph.D. Ústav biochemie PřF MU Brno

Členové komise:
doc. Pavel Bouchal, Ph.D. Ústav biochemie PřF MU Brno
prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. Ústav biochemie PřF MU Brno

15.7.2020
Místnost: A5/114
Čas Student/ka Vedoucí Oponent/ka
9:00 - 9:30 Baláži, Adrián Lochman Zapletalová
9:30 - 10:00 Crha, Radek Hritz Kadeřávek
10:00 - 10:30 Černíčková, Jana Trantírek Loja
10:30 - 11:00 Kargerová, Šárka Trantírek Fiala
11:00 - 11:30 Laníková, Alice Žídek Fiala
13:00 - 13:30 Drgová, Eliška Franek Nešpor Dadejová
13:30 - 14:00 Ptáčniková, Lenka Nešpor Dadejová Franek
14:00 - 14:30 Heinrichová, Tereza Dadáková Kašparovská
14:30 - 15:00 Pístecký, Michal Dadáková Kašparovská
15:00 - 15:30 Hrotík, Matúš Nodzynski Pukyšová

16.7.2020
Místnost: A5/114
Čas Student/ka Vedoucí Oponent/ka
9:00 - 9:30 Jílková, Kateřina Bouchal Faktor
9:30 - 10:00 Šimoník, Jan Bouchal Lapčík
10:00 - 10:30 Štefaník, Richard Bouchal Janáčová
10:30 - 11:00 Kratochvílová, Emílie Vaňáčová Stejskal
11:00 - 11:30 Mišťúrik, Jakub Rotrekl Tesařová
13:00 - 13:30 Mlčůchová, Natálie Bořilová Linhartová Lipový
13:30 - 14:00 Sikorai, Michal Bořilová Linhartová Daněk
14:00 - 14:30 Sobotková, Anna Aygul Ishemgulova Benešík
14:30 - 15:00 Zimčík, David Vašíčková Hrala
15:00 - 15:30 Zlínská, Vladimíra Švenda Paruch