Obhajoby závěrečných prací

Biochemie

Komise:

prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (předseda)

doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.

doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška: 24. 6. 2021 (čtvrtek) a 25. 6. 2021 (pátek) od 8:00 v místnosti C05/107

 

 Čtvrtek 24. 6. 2021

 • Bc. Tereza Brůžová
 • Bc. Mária Bugajová
 • Bc. Timotej Gajdošík
 • Bc. Tamara Juriňáková
 • Bc. Patricie Kittová
 • Bc. Jozef Kováč
 • Bc. Štěpán-Rafael Onderka
 • Bc. Dagmar Pekárková

Pátek 25. 6. 2021

 • Bc. Zuzana Fusková*
 • Bc. Michal Mikula*
 • Bc. Simona Sidorová*
 • Bc. Petr Štěpánek*
 • Bc. Michaela Pešková
 • Bc. Martina Rajníková
 • Bc. Polina Shpet
 • Bc. Barbora Vavrušáková

Okruhy SZZ:

Standardní okruhy: Pokročilá biochemie, Enzymologie, Biotechnologie

* (Pokročilá biochemie, Molekulární biologie, Biotechnologie)

 

Obhajoby diplomových prací

Obhajoby diplomových prací: 15. 6. 2021 (úterý) a 16. 6. 2021 (středa) od 8:00 v místnosti C05/107

Přesné harmonogramy obhajob závěrečných prací pro jednotlivé dny:

 

8:00 – 8:40    Bc. Tereza Brůžová

Hodnocení pracovní expozice – zatížení hasičů POPs

Vedoucí: Mgr. Petr Kukučka, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Simona Rozárka Jílková, Ph.D.

 

8:40 – 9:20    Bc. Polina Shpet

Vývoj a aplikace nových analytických metod pro hodnocení kontaminace mateřského mléka

Vedoucí: Mgr. Petr Kukučka, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

 

9:20 – 10:00   Bc. Zuzana Fusková

Vývoj a použití recyklační metody pro stanovení nízkých koncentrací NAD(P)(H)

Vedoucí: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

 Oponent: doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

 

10:00 – 10:40  Bc. Timotej Gajdošík

Klonování a charakterizace nového lektinu ze žampionu

Vedoucí: Mgr. Lenka Malinovská, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Lucia Hároníková, Ph.D.

 

10:40 – 11:20  Bc. Tamara Juriňáková

Modulace metastatické progrese vybraných nádorových onemocnění s využitím sloučenin kovů

Vedoucí: RNDr. Michaela Fojtů, Ph.D.

 Oponent: Ing. Hana Holcová Polanská, Ph.D.

 

Pauza na oběd

 

 

13:00 – 13:40  Bc. Jozef Kováč

Efekt heterologní fosfoketolázové dráhy na metabolismus D-xylózy v rekombinantní bakterii Pseudomonas putida EM42

Vedoucí: Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

 Oponent: doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D.

 

13:40 – 14:20  Bc. Martina Rajníková

Metanizace podzemních zásobníků plynu v závislosti na abiotických faktorech prostředí

Vedoucí: Mgr. Iva Buriánková, Ph.D.

 Oponent: Ing. Iva Urbanová, Ph.D.

 

14:20 – 15:00  Bc. Štěpán-Rafael Onderka

Ovlivnění metabolických drah metanogenních Archaea pomocí antimikrobiálních látek

Vedoucí: Mgr. Iva Buriánková, Ph.D.

 Oponent: Ing. Iva Urbanová, Ph.D.

 

 

8:00 – 8:40  Bc. Patrícia Kittová

Studium trombolýzy in vitro

Vedoucí: Mgr. Jan Víteček, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Andrea Vítečková Wünschová, Ph.D.

 

8:40 – 9:20  Bc. Michaela Pešková

Biochemické mechanizmy trombolýzy

Vedoucí: Mgr. Jan Víteček, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Hana Kolářová, Ph.D.

 

9:20 – 10:00  Bc. Michal Mikula

Charakterizace in vitro modelu lidských hepatosféroidů a jejich využití v biomedicínském a toxikologickém výzkumu

Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Jan Raška, Ph.D.

 

10:00 – 10:40  Bc. Dagmar Pekárková

Změny posttranslačních modifikací proteinů v souvislosti s reparací DNA

Vedoucí: Mgr. Gabriela Lochmanová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Kateřina Hanáková, Ph.D.

 

10:40 – 11:20  Bc. Mária Bugajová

Vliv sekretomu nádorových buněk hlavy a krku na fenotyp fibroblastů okolní tkáně

Vedoucí: RNDr. Jan Balvan, Ph.D.

 Oponent: prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.

 

Pauza na oběd

 

 

13:00 – 13:40  Bc. Simona Sidorová

Analýza mikroRNA u pacientů s mozkovými metastázami

Vedoucí: Mgr. Jiří Šána, Ph.D.

 Oponent: doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.

 

13:40 – 14:20  Bc. Petr Štěpánek

Optimalizace a vývoj metod pro efektivní kryoprezervaci mikrořas

Vedoucí: Ing. Jan Červený, Ph.D.

 Oponent: Ing. Dalibor Húska, Ph.D.

 

14:20 – 15:00  Bc. Barbora Vavrušáková

Molekulární mechanismy řídící biologické vlastnosti lidských pluripotentních kmenových buněk

Vedoucí: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

 Oponent: Mgr. Michaela Bosáková, Ph.D.