Obhajoby závěrečných prací

Biochemie

Komise

Vedoucí komise:
prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. Ústav biochemie PřF MU Brno

Členové komise:
doc. Ing. Martin Mandl, CSc. Ústav biochemie PřF MU Brno
doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. Ústav experimentální biologie PřF MU Brno

29.6.2020
Místnost: A5/114
Čas Student/ka Vedoucí Oponent/ka
8:00 Bc. Martin Babáš RNDr. Mgr. Arnošt Mládek, Ph.D. Mgr. Naděžda Špačková, Ph.D.
8:40 Bc. Jindřich Beránek doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. Mgr. Iva Procházková, Ph.D.
9:20 Bc. Tereza Deissová doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D. MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D.
10:00 Bc. Kateřina Holomková Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. Mgr. Tomáš Bárta, Ph.D.
10:40 Bc. Monika Kopečková Mgr. Lucie Grodecká, Ph.D. Mgr. Kamila Réblová, Ph.D.
11:20 Bc. Petra Mikušová doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.

30.6.2020
Místnost: A5/114
Čas Student/ka Vedoucí Oponent/ka
8:40 Bc. Veronika Křešťáková doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. Mgr. Vojtěch Sedláček, Ph.D.
9:20 Bc. Adam Paulin Urminský Mgr. Jana Křenková, Ph.D. Ing. Dana Moravcová, Ph.D
10:00 Bc. Barbora Tomečková prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.
10:40 Bc. Patricie Kudelová prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D.
11:20 Bc. Tereza Hlaváčová doc. RNDr. Petr Skládal, CSc. Mgr. Karel Lacina, Ph.D.
12:00 Bc. Hana Boldišová prof. RNDr. Josef Havel, DrSc. Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D.

1.7.2020
Místnost: A5/114
Čas Student/ka Vedoucí Oponent/ka
8:00 Bc. Adam Janotík doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. Mgr. Martina Zapletalová, Ph.D.
8:40 Bc. Veronika Nováková doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. Mgr. Jiří Kučera, Ph.D
9:20 Bc. Nikola Odložilíková doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. Mgr. Iva Buriánková, Ph.D.
10:00 Bc. Jana Sekerková doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc.
10:40 Bc. Veronika Žajdlíková doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. Mgr. Jiří Šána, Ph.D.