Obhajoby závěrečných prací

Biochemie

Komise:

 • prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (předseda)
 • doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
 • doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
 • doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. (stará akreditace)

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška: 22. 6. 2022 (středa) od 8:00 ráno v seminární místnosti C05/107

 

 Středa 22. 6. 2022, 8:00

 • Bc. Karolína Blatná
 • Bc. Jan Gečnuk
 • Bc. Alessia Havlíková
 • Bc. Tereza Heinrichová
 • Bc. Kateřina Jílková
 • Bc. Tomáš Kotačka
 • Bc. Dominik Madaj
 • Bc. et Bc. Eliška Olšanová
 • Bc. Michaela Slánská
 • Bc. Tatiana Smidová
 • Bc. Ivana Šuřinčíková

Stará akreditace

 • Bc. Petr Štěpánek

 

Obhajoby diplomových prací

Obhajoby diplomových prací: 13. 6. 2022 (pondělí) a 14. 6. 2022 (úterý) v místnosti C05/107

8:00 – 8:40  Bc. Karolína Blatná

 

Mapování biologicky důležitých látek v plošných vzorcích pomocí povrchem zesílené Ramanovy spektrometrie

Vedoucí: Mgr. Anna Týčová, Ph.D.

 Oponent: RNDr. Kateřina Coufalíková, Ph.D.

 

8:40 – 9:20  Bc. Alessia Havlíková

Terapeutický potenciál cílení na genetické změny nádorových buněk spojené s delecí oblasti 9p21.3

Vedoucí: Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.

 Oponent: Mgr. Adéla Kratochvílová, Ph.D.

 

9:20 – 10:00  Bc. Tereza Heinrichová


Metabolický marker obranyschopnosti révy vinné

Vedoucí: Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Marta Pelcová, Ph.D.

 

10:00 – 10:40  Bc. Kateřina Jílková

Subklasifikace trojitě negativních nádorů prsu

Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Jitka Holčáková, Ph.D.

 

10:40 – 11:20  Bc. Tomáš Kotačka

 

Vývoj detekčního systému pro studium endokrinně disruptivních látek v prostředí

Vedoucí: Mgr. Zuzana Toušová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Jiří Kučera, Ph.D.

 

11:20 – 12:00  Bc. Tatiana Smidová

Spektroelektrochemická detekce pro imunosensory na bázi enzymových značek

Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

 Oponent: Mgr. Karel Lacina, PhD.

 

 

8:00 – 8:40  Bc. et Bc. Eliška Olšanová

 

Dlouhodobé sledování vlasového kortizolu u pacientů s psychiatrickými poruchami

Vedoucí: PharmDr. Katarína Kostolanská

 Oponent: Mgr. Josef Kučera, Ph.D.

 

8:40 – 9:20  Bc. Michaela Slánská

Kinetický mechanismus fluorinasy z bakterie Streptomyces sp. MA37

Vedoucí: prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.

 Oponent: RNDr. Mário Špírek, PhD.

 

9:20 – 10:00  Bc. Ivana Šurinčíková


Produkce a charakterizace proteinu z klíštěte Ixodes ricinus

Vedoucí: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Josef Houser. Ph.D.

 

10:00 – 10:40  Bc. Jan Gečnuk

Izotermální amplifikace pro teréní detekci virových onemocnění ryb

Vedoucí: Mgr. Adam Norek, Ph.D.

 Oponent: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

 

10:40 – 11:20  Bc. Dominik Madaj

 

Studium mechanismů aktivujících imunitní reakci u rostlin

Vedoucí: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Martina Zapletalová, Ph.D.