Obhajoby závěrečných prací

Specializace Bioinformatika (B-BIC-BINFO)

Komise

  • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. (předsedkyně)

  • Mgr. Petr Kulhánek, Ph.D.

  • Mgr. Lenka Malinovská, Ph.D.

  • Mgr. Josef Houser, Ph.D.

Harmonogram

V případě dotazů ohledně SZZ nebo obhajob kontaktujte prosím organizátorku: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Státní závěrečná zkouška se koná: 13. 6. 2021 (pondělí) od 10:00 v aule v UKB.

Obhajoby bakalářských prací: 15. 6. 2022 (středa) v seminární místnosti C04/211.

 

 

15:00 – 15:40  Boris Jurič

Implementace analýzy sekvenačních dat PDX modelů v prostředí Galaxy

Vedoucí: Mgr. Aleš Křenek

Oponent: doc. RNDr. Radka Svobodová, Ph.D.

 

15:40 – 16:20  Mgr. Gabriela Bučeková

Analýza vztahu kvality struktur proteinů na jejich publikačních zdrojích

Vedoucí: doc. RNDr. Radka Svobodová, Ph.D.

Oponent: doc. RNDr. David Šafránek, Ph.D.

 

16:20 – 17:00  Mgr. Jana Porubská

Validace konformací cyklů v polycyklických sloučenin

Vedoucí: doc. RNDr. Radka Svobodová, Ph.D.

Oponent: doc. RNDr. David Šafránek, Ph.D.

 

17:00 – 17:40  Kamil Jelínek

Analýza kvality predikce poloh atomů vodíku v proteinech

Vedoucí: doc. RNDr. Radka Svobodová, Ph.D.

Oponent: RNDr. Ondřej Schindler