Obhajoby závěrečných prací

Bioinformatika

Komise:

  • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. (předsedkyně)

  • doc. RNDr. Radka Svobodová, Ph.D.

  • doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.

  • Mgr. Lenka Malinovská, Ph.D.

Harmonogram:

V případě dotazů ohledně SZZ nebo obhajob kontaktujte prosím garantku: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Státní závěrečná zkouška se koná: 8. 7. 2021 (čtvrtek) od cca 15:00 v místnosti  C04/1S57  (tzv. knihovna v Národním NMR Centru Josefa Dadoka)

Obhajoby diplomových prací: 8. 7. 2021 (čtvrtek) od 13:00 do 14:30 v místnosti C04/1S57

 

13:00 – 13:45  Bc. Jana Horáčková

Program Biochemie – Specializace Bioinformatika

 

Vedoucí: 

 Oponent: 

 

13:45 – 14:30  Bc. Šimon Zouvala

Program Biochemie – Obor Chemoinformatika a bioinformatika

Metody pro výpočet poloh atomů vodíků v proteinech

Vedoucí: RNDr. Tomáš Raček, doc. RNDr. Radka Svobodová, Ph.D.

 Oponent: doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.