Obhajoby závěrečných prací

Specializace Bioinformatika (N-BIC-BINFO)

Komise:

  • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. (předsedkyně)

  • doc. RNDr. Radka Svobodová, Ph.D.

  • RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D.

  • Mgr. Lenka Malinovská, Ph.D.

Harmonogram:

V případě dotazů ohledně SZZ nebo obhajob kontaktujte prosím organizátorku: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Obhajoby diplomových prací spolu se SZZ: 16. 6. 2022 (čtvrtek) v seminární místnosti C04/211.

 

9:30 – 10:20  Bc. Viktoriia Doshchenko

 

Workflow pro validaci konformací cyklů

Vedoucí: doc. RNDr. Radka Svobodová, Ph.D.

 Oponent: RNDr. Tomáš Raček, Ph.D.

 

10:20 – 11:10  Bc. Matej Forgáč

 

Sběr dat z enzymového biosensoru pomocí systému Raspberry Pi

Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

 Oponent: Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

 

11:10 – 12:00  Bc. Marko Vrábel

Průzkum nesrovnalostí v datových souborech pro predikci vazebných míst RNA vázajících proteinů pomocí hlubokého učení.

Vedoucí: Panagiotis Alexiou, PhD

 Oponent: Nicolas Blavet, Ph.D.