Obhajoby závěrečných prací

Biomolekulární chemie

Komise:

  • prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D. (předseda)

  • doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD.

  • doc. RNDr. Robert Vácha, PhD.

  • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Harmonogram:

V případě dotazů ohledně SZZ nebo obhajob kontaktujte prosím organizátora: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Obhajoby diplomových prací spolu se SZZ: 14. 6. 2022 (úterý) v seminární místnosti C04/211.

 

 

Bc. Alice Laníková

NMR studie paramagneticky a specificky izotopově značeného mikrotubuly vázajicího proteinu 2c

Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Oponent: Mgr. Pavel Srb, Ph.D., ÚOCHB AV ČR

 

Bc. Radek Crha

Strukturní charakterizace vybraných přirozeně neuspořádaných proteinů pomocí nukleární magnetické rezonance

Vedoucí: doc. RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D.

Oponent: doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc.