Obhajoby závěrečných prací

Biotechnologie

Komise:

  • doc. Ing. Martin Mandl, CSc. (předseda)

  • prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

  • doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška: 9. 6. 2022 (čtvrtek) od 8:00 do 16:00 hodin v místnosti C05/107

 

 Čtvrtek 9. 6. 2022

Bude doplněno.

 

Obhajoby diplomových prací

Obhajoby diplomových prací: 15. 6. 2022 (středa) a 16. 6. 2022 (čtvrtek) od 8:00 do 14:00 hodin v místnosti C05/107

8:00 – 8:40  Bc. Martin Klimiček

 

Sledování produkce methanu během simulovaného bachorového trávení krmiva v bioreaktoru in vitro

Vedoucí: prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Jiří Kučera, Ph.D.

 

8:40 – 9:20  Bc. Emílie Kratochvílová

Sledování metabolismu isoflavonů během kultivace bachorové tekutiny v bioreaktoru za podmínek subakutní acidózy

Vedoucí: prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Jiří Kučera, Ph.D.

 

9:20 – 10:00  Bc. Marek Šťavík


Studium protein-proteinových interakcí pomocí kombinace afinitní purifikace a kvantitativní hmotnostní spektrometrie u bioloužicích bakterií

Vedoucí: Mgr. Jiří Kučera, Ph.D.

 Oponent: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

 

10:00 – 10:40  Bc. Sabina Hřibová

Možnosti využití suspenzní kultivace savčích buněčných linií na syntetických mikronosičích v bioreaktoru

Vedoucí: doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

 Oponent: Mgr. Martin Tkáč

 

10:40 – 11:20  Bc. Filip Ondrušek

 

Suspenzní kultivace buněčné linie MDBK a produkce viru IBR (bovinní rhinotracheida) v bioreaktoru

Vedoucí: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

 Oponent: Ing. Jan Provazník

 

11:20 – 12:00  Bc. Jan Šimoník

Proteiny odpovědné za špatnou terapeutickou odpověď metastatických nádorů ledvin

Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

 Oponent: MUDr. Petr Müller, Ph.D.

 

12:00 – 12:40  Bc. Richard Štefaník


Proteiny odpovědné za špatnou prognózu lokalizovaných nádorů ledvin

Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

 Oponent: doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.

 

12:40 – 13:20  Bc. Adriána Zbončáková

Využití metody CRISPR/Cas9 ke snižování exprese miR-135b v buňkách kolorektálního karcinomu

 Vedoucí: RNDr. Kamila Součková, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Jiří Štika, Ph.D.

 

8:00 – 8:40  Bc. Linda Kašiarová

 

In vivo a in vitro analýza enzymatické aktivity sestřihových isoforem lidské demetylázy RNA

Vedoucí: prof. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.

 Oponent: Ing. RNDr. Martin Marek, Ph.D.

 

8:40 – 9:20  Bc. Terézia Sabadková

Nalezení genů rezistence jahodníku velkoplodého (Fragaria, ananassa)

Vedoucí: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Markéta Pernisová, Ph.D.

 

9:20 – 10:00  Bc. Anna Sobotková


Příprava fluorescenčně značených fágů pro mikroskopickou analýzu eradikace biofilmu

Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Martin Benešík, Ph.D.

 

10:00 – 10:40  Bc. Martin Uher

Detailní popis osteoartritického stavu kostní tkáně pomocí inovativních biotechnologických přístupů

Vedoucí: prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D., Mgr. Jan Přibyl, Ph.D.

 Oponent: Ing. Hana Holcová Polanská, Ph.D.

 

10:40 – 11:20  Bc. Tereza Hromádková

 

Vliv chloru a jiných biotechnologicky připravených antiseptik na aktivaci fagocytózy

Vedoucí: Mgr. Vojtěch Pavlík, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Gabriela Ambrožová, Ph.D.

 

11:20 – 12:00  Bc. Adrián Baláži

Určení genomových variant mutanta Streptococcus equi subsp. zooepidemicus ATCC 39920

Vedoucí: Ing. Matouš Čihák

 Oponent: Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D.

 

12:00 – 12:40  Bc. Martin Janata


Využití NIR sondy ve fed-batch kultivacích bakterií

Vedoucí: Ing. Zbyněk Černý

 Oponent: doc. Ing. Martin Mandl, CSc.