Obhajoby závěrečných prací

Chemoinformatika a bioinformatika

Komise

  • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. (předsedkyně)

  • doc. RNDr. Radka Svobodová, Ph.D.

  • RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D.

  • Mgr. Josef Houser, Ph.D.

Harmonogram

V případě dotazů ohledně SZZ nebo obhajob kontaktujte prosím garantku: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Státní závěrečná zkouška se koná: 2. 7. 2021 (pátek) od 10:00 v místnosti B11/206

Obhajoby bakalářských prací: 8. 7. 2021 (čtvrtek) od 10:00 v místnosti C04/1S57 (tzv. knihovna v Národním NMR Centru Josefa Dadoka – mapa)