Obhajoby závěrečných prací

Chemoinformatika a bioinformatika

Komise

Vedoucí komise: Vedoucí komise
Členové komise: Člen 1, Člen 2, Člen 3
dd.mm.rrrr
Místnost: xx/yyy
hh:mm-hh:mm Student A Vedoucí A Oponent A
hh:mm-hh:mm Student B Vedoucí B Oponent B
hh:mm-hh:mm Student C Vedoucí C Oponent C
hh:mm-hh:mm Student D Vedoucí D Oponent D
hh:mm-hh:mm Student E Vedoucí E Oponent E
hh:mm-hh:mm Student F Vedoucí F Oponent F
hh:mm-hh:mm Student G Vedoucí G Oponent G