Obhajoby závěrečných prací

Genomika a Proteomika

Komise:

  • prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. (předseda)

  • doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.

  • prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D.

  • prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.

  • doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.

Harmonogram:

V případě dotazů ohledně SZZ nebo obhajob kontaktujte prosím organizátora: doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.

Obecné informace k SZZ jsou k dispozici na webu Genomiky a Proteomiky.

Obhajoby diplomových prací spolu se SZZ: 23. 6. 2021 (středa) od 9:30 do cca 11:15 v místnosti C02/211