Obhajoby závěrečných prací

Genomika a proteomika

Komise:

  • prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. (předseda)

  • doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat.

  • prof. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc.

  • prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.

  • doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.

  • doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.

  • prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.

Harmonogram:

V případě dotazů ohledně SZZ nebo obhajob kontaktujte prosím pedagogického zástupce NCBR: doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.

Obecné informace k SZZ jsou k dispozici na webu Genomiky a proteomiky.

Obhajoby diplomových prací spolu se SZZ: 20. 6. 2021 (pondělí) a 21. 6. 2022 (úterý) od 9:00 ráno v seminární místnosti C02/211.

9:00 – 10:45  Bc. Matúš Hrotík

 

Indukce chromozomových přestaveb metodou CRISPR-Cas u huseníčku rolního a příbuzných druhů

Vedoucí: RNDr. Terezie Malík Mandáková, Ph.D.

 Oponent: RNDr. Veronika Jedličková, Ph.D.

 

10:45 – 12:30  Bc. Eliška Kůřilová

Kvantitativní popis interakce telomerových proteinů a transkripčních faktorů

Vedoucí: doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Barbora Štefanovie, Ph.D.

 

13:00 – 14:45  Bc. Kristína Mlynárová


Vzájemné interakce proteinů asociovaných s RNA podjednotkou telomerázy

Vedoucí: Mgr. Petra Procházková Schrumpfová, Ph.D.

 Oponent: RNDr. Jan Skalák, Ph.D.

 

14:45 – 16:30  Bc. Martin Sivčák

Rekonstrukce telomerového fenotypu pomocí zpětného křížení s divokým typem a vzájemného křížení T-DNA mutantů Arabidopsis.

Vedoucí: Mgr. Eva Sýkorová, CSc.

 Oponent: Mgr. Barbora Štefanovie, Ph.D.

 

 

9:00 – 10:45  Bc. Filip Štěpánek

 

 

Vedoucí: doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.

 Oponent: prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

 

10:45 – 12:30  Bc. Tomáš Urban

Duchennova svalová dystrofie: Analýza stresu endoplazmatického retikula zapříčiněného absencí dystrofinu v kmenových buňkách

Vedoucí: Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.

 Oponent: Ing. Josef Jaroš, Ph.D.

 

13:00 – 14:45  Bc. Antonín Vašek


Chronopotenciometrická analýza galektinů

Vedoucí: RNDr. Veronika Ostatná, Ph.D.

 Oponent: Mgr. Ludmila Moráňová, Ph.D.

 

14:45 – 16:30  Bc. Vladimíra Zlínská

Vliv vnitrobuněčného prostředí na rovnováhu duplex-tetraplex v guanin- (G-) a cytosin- (C-) bohaté DNA.

Vedoucí: doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.

 Oponent: doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc.