Pobyty v zahraničí

Možnosti studentských pobytů v zahraničí 

Pokud chceš v rámci studia načerpat cenné zkušenosti v zahraničí, pro studenty Ústavu biochemie existuje široká paleta možností nabízených v rámci spolupráce s Centrem zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity (programy CEEPUS, ERASMUS+, ISEP, Freemovers, a další). Všechny dostupné možnosti studia v zahraničí můžeš prozkoumat na webu Centra zahraniční spolupráce , kde také najdeš všechny důležité informace týkající stipendií, přihlášek i výběrového řízení.  

Pro studenty nejschůdnější a bezesporu nejpopulárnější možnost patří program ERASMUS+, umožňující studentům a pedagogům v rámci EU absolvování stáží na partnerských zahraničních univerzitách a pracovištích. V rámci programu mohou studenti absolvovat dva typy pobytů:


Studijní pobyty

jsou určeny pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, kdy mohou využít již uzavřených smluv s partnerskými univerzitami v rámci programu Erasmus+ uzavřenými buď na Ústavu biochemie, nebo na jiných ústavech v rámci Přírodovědecké fakulty. Na studijní pobyt přispívá Masarykova univerzita studentům stipendiem ve výši od 330 do 510 eur na měsíc v závislosti na tom, do jaké země studenti vyjíždějí. Níže jsou uvedeny vybrané základní požadavky pro absolvování stáže, kdy další detaily jsou podrobně popsány na stránkách Centra zahraniční spolupráce.

Podmínky účasti

  • Studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných interinstitucionálních smluv uzavřených mezi příslušnou fakultou/katedrou MU a zahraniční institucí. Délka studijního pobytu je min. 3 a max. 12 měsíců.
  • Student je vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení a v době výjezdu je zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského či pětiletého magisterského studia prezenční, kombinované či distanční formy studia.
  • Student je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole zapojené do programu ERASMUS+.
  • Student musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán ke studiu na fakultě/katedře, přes kterou pobyt realizuje, studium nesmí ukončit ani přerušit.
  •  Podmínkou úspěšného ukončení zahraničního studijního pobytu je získání minimálního počtu 20 ECTS kreditů za semestr studia na hostitelské instituci.

Aktuální informace o výběrovém řízení nalezenete na webu Centra zahraniční spolupráce

Pro bližší informace a aktuální nabídku můžete kontaktovat koordinátora Ústavu biochemie pro zahraniční pobyty doc. Mgr. Jana Lochmana, Ph.D.


Pracovní stáže

umožňují studentům absolvovat odbornou stáž v evropských zemích v délce od 2 do 12 měsíců. Přes program Erasmus+ mohou na stáž vyrazit i absolventi. Praktické stáže se mohou konat pouze v zemích zapojených do programu ERASMUS+ a poskytují jedinečnou příležitost načerpat v zahraničí pracovní zkušenosti a to i třeba v rámci diplomových nebo disertačních prací. Nebojte se tak zeptat svého školitele na možnost absolvování praktických stáží ve spolupracujících organizacích. Na praktické stáže přispívá Masarykova univerzita studentům stipendiem ve výši od 480 do 660 eur na měsíc v závislosti na tom, do jaké země studenti vyjíždějí. Níže jsou uvedeny vybrané základní požadavky pro absolvování stáže, kdy další detaily jsou podrobně popsány na stránkách Centra zahraniční spolupráce.

Podmínky účasti

  • Praktické stáže v rámci programu ERASMUS+ se může zúčastnit student, který je řádně zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na MU – prezenční, kombinované i distanční formy studia.
  • je po celé období stáže řádně zapsán (mimo absolventské stáže) ke studiu na vysílající instituci v oboru, který stáž zaštiťuje, nemůže tedy studium v daném oboru na vysílající instituci před ukončením stáže v zahraničí přerušit ani ukončit.
  • byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.

Aktuální informace o výběrovém řízení nalezenete na webu Centra zahraniční spolupráce

Pro bližší informace a aktuální nabídku můžete kontaktovat koordinátora Ústavu Biochemie pro zahraniční pobyty, doc. Mgr. Jana Lochmana, Ph.D.


O svých zkušenostech ti poví naše doktorandka Veronika, která vycestovala během svého magisterského studia do Francie na pracovní stáž. 

Neočekávaným přínosem mé kariéry v biochemii bylo cestování. Paul D. Boyer, nositel Nobelovy ceny