Důležitá data a požadavky k ukončení studia

Bakalářské studium

Program Biochemie do roku 2019

Datum odevzdání závěrečné práce: 16. 6. 2020 
Obhajoba bakalářské práce


Státní závěrečná zkouška: 7. 7. 2020, 11:00, A22/116 
Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)


Program Aplikovaná Biochemie do roku 2019

Datum odevzdání závěrečné práce: 16. 6. 2020   
Obhajoba bakalářské práce


Státní závěrečná zkouška: 7. 7. 2020, 11:00, A22/116 
Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)


Program Biochemie

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)

  • Specializace Biochemie
  • Specializace Aplikovaná Biochemie
  • Specializace Bioinformatika

Navazující magisterské studium

Program Biochemie do roku 2019

Datum odevzdání závěrečné práce: 16. 6. 2020   
Obhajoba diplomové práce


Státní závěrečná zkouška

Požadavky ke Státní Závěrečné zkoušce (SZZ)


Program Biochemie

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)

  • Biochemie
  • Analytická biochemie
  • Biomolekulární chemie
  • Bioinformatika
  • Genomika a proteomika

Program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik

Datum odevzdání závěrečné práce: 16. 6. 2020   
Obhajoba diplomové práce


Státní závěrečná zkouška

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)


Program Biotechnologie

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)

  • Program Biotechnologie