Důležitá data a požadavky k ukončení studia

Bakalářské studium

Program Biochemie do roku 2019

Datum odevzdání závěrečné práce: 1. 2. 2021 

Státní závěrečná zkouška: 16. 2. 2021, 10:00, C11/306 

Termíny obhajob bakalářských prací

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)


Program Aplikovaná Biochemie do roku 2019

Datum odevzdání závěrečné práce: 1. 2. 2021 

Státní závěrečná zkouška: 16. 2. 2021, 10:00, C11/306 

Termíny obhajob bakalářských prací

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)


Program Biochemie

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)

  • Specializace Biochemie

  • Specializace Aplikovaná Biochemie

  • Specializace BioinformatikaNavazující magisterské studium

Program Biochemie do roku 2019

Datum odevzdání závěrečné práce: 1. 2. 2021 

Státní závěrečná zkouška:  

Termíny obhajob bakalářských prací

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)


Program Biochemie

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)

  • Specializace Biochemie

  • Specializace Analytická biochemie

  • Specializace Biomolekulární chemie

  • Specializace Bioinformatika

  • Specializace Genomika a proteomika


Program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik

Datum odevzdání závěrečné práce: 1. 2. 2021 

Státní závěrečná zkouška: 

Termíny obhajob bakalářských prací

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)