Důležitá data a požadavky k ukončení studia

Bakalářské studium

Program Biochemie do roku 2019

Datum odevzdání závěrečné práce: 31. 5. 2021

Termíny obhajob bakalářských prací

 • Obor Biochemie

 • Obor Chemoinformatika a Bioinformatika

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)

 • Obor Biochemie

 • Obor Chemoinformatika a Bioinformatika


Program Aplikovaná Biochemie do roku 2019

Datum odevzdání závěrečné práce: 31. 5. 2021

Termíny obhajob bakalářských prací

 • Obor Aplikovaná biochemie

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)


Program Biochemie od roku 2019

Požadavky k SZZ pro novou akreditaci budou doplněny.

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)

 • Specializace Biochemie

 • Specializace Aplikovaná biochemie

 • Specializace Bioinformatika
Navazující magisterské studium

Program Biochemie

Požadavky k SZZ pro novou akreditaci budou doplněny. Datum odevzdání závěrečné práce: 31. 5. 2021

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)


Program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik

Datum odevzdání závěrečné práce: 31. 5. 2021

Termíny obhajob diplomových prací

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)


Program Biotechnologie

Datum odevzdání závěrečné práce: 31. 5. 2021

Termíny obhajob diplomových prací

 • Biotechnologie

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)

 • Biotechnologie