Důležitá data a požadavky k ukončení studia

Bakalářské studium

Program Biochemie

Datum odevzdání závěrečné práce: 31. 5. 2021

Datum konání Státní závěrečné zkoušky: pátek 2. 7. 2021.

Pro školitele a oponenty jsou k dispozici informace o hodnocení a posudky pro závěrečné práce.

Harmonogram obhajob bakalářských prací

Obhajoby bakalářských prací probíhají v termínech 7. 7. 2021 9. 7. 2021

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)


Program Aplikovaná Biochemie

Datum odevzdání závěrečné práce: 31. 5. 2021

Státní závěrečná zkouška se koná: 2. 7. 2021

Harmonogram obhajob bakalářských prací

Obhajoby diplomových prací: 8. 7. 2021 a 9. 7. 2021 

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)


Program Biochemie – nová akreditace

Požadavky k SZZ pro novou akreditaci budou doplněny.

V současné době neprobíhají pro tento program obhajoby ani SZZ.

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)

  • Specializace Biochemie

  • Specializace Aplikovaná biochemie

  • Specializace Bioinformatika
Navazující magisterské studium

Program Biochemie

Požadavky k SZZ pro novou akreditaci Bioinformatiky budou doplněny.

Datum odevzdání závěrečné práce: 31. 5. 2021

Pro školitele a oponenty jsou k dispozici informace o hodnocení a posudky pro závěrečné práce.

Harmonogram SZZ a obhajob diplomových prací

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)


Program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik

Datum odevzdání závěrečné práce: 31. 5. 2021

Datum obhajob diplomových prací a SZZ: 17. 6. 2021 a 18. 6. 2021

Harmonogram obhajob diplomových prací

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)


Program Biotechnologie

Požadavky k SZZ pro nově akreditovaný program budou doplněny.

V současné době neprobíhají pro tento program obhajoby ani SZZ.

Harmonogram obhajob diplomových prací

  • Biotechnologie

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)