Důležitá data a požadavky k ukončení studia

Bakalářské studium

Program Biochemie

Odevzdání závěrečné práce: 18. 5. 2022

Státní závěrečná zkouška: 13. 6. 2022, 10:00 dopoledne, aula UKB

Obhajoby bakalářských prací: 17. 6. 2022 a 20. 6. 2022

Předsedové komisí: doc. Lochman, prof. Šerý, prof. Wimmerová

Pro školitele a oponenty jsou k dispozici informace o hodnocení a posudky pro závěrečné práce.

Harmonogram – Jaro 2022

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)

  • Požadavky k SZZ

  • Samotná písemná zkouška sestává ze tří okruhů, kde okruhy Biochemie a Obecný chemický základ jsou společné pro všechny specializace programu Biochemie.
Navazující magisterské studium

Program Biochemie

Požadavky k SZZ pro novou akreditaci Bioinformatiky budou doplněny.

Datum odevzdání závěrečné práce: 18. 5. 2022

Pro školitele a oponenty jsou k dispozici informace o hodnocení a posudky pro závěrečné práce.

Harmonogram – Jaro 2022

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)


Program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik

Datum odevzdání závěrečné práce: 18. 5. 2022

Pro školitele a oponenty jsou k dispozici informace o hodnocení a posudky pro závěrečné práce.

Harmonogram – Jaro 2022

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)


Program Biotechnologie

Datum odevzdání závěrečné práce: 18. 5. 2022

Pro školitele a oponenty jsou k dispozici informace o hodnocení a posudky pro závěrečné práce.

Harmonogram – Jaro 2022

Požadavky ke Státní Závěrečné Zkoušce (SZZ)