Studium

Program seminářů

CDB02 Oborový seminář II

  • Organizátor a kontaktní osoba: doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
  • Informace o předmětu naleznete v katalogu ISu.
  • Z důvodu distanční výuky probíhá seminář on-line na platformě MS Teams.
    • Pokud máte zájem o pasivní účast na semináři stačí předem v den konání dané přednášky kontaktovat organizátora.
  • Seminář tradičně probíhá každý čtvrtek od 12:00.

dr. Matěj Šimek – Contipro a.s.

Jak může p.o. podaný hyaluronan zachraňovat naše klouby. Co se děje v zažívacím traktu s hyaluronanem.

11. 3. 2021

dr. Matouš Čihák – Contipro a.s.

Molekulárně biologické operace na genomu bakterií, příprava kmene, z kterého byly odstraněny některé nežádoucí vlastnosti, užití RNA analyzátoru/sekvenátoru.

18. 3. 2021

dr. Martin Pravda – Contipro a.s.

Řešení problému s dehiscencemi po operacích kolorektálního karcinomu za využití metod tkáňového inženýrství.

25. 3. 2021

dr. Iva Dolečková – Contipro a.s.

Co je třeba vědět, než se pustíte do vývoje kosmetiky. Jak se bude prokazovat její účinnost na molekulárně biologické i orgánové úrovni.

1. 4. 2021

Mgr. David Novák

Úvod do sekvenace nové generace v malém měřítku.

8. 4. 2021

Mgr. Andrea Tomečková

Pikoinjektáž pomocí AFM.

15. 4. 2021

Mgr. Petra Sýkorová, Ph.D.

Bioinformatické zpracování biochemických dat.

22. 4. 2021

MUDr. Daniela Vitoušková

Vliv infekcí na potratovost a plodnost.

29. 4. 2021

dr. Martin Konhefr

Interakce boronových kyselin: od molekulárního rozpoznávání k stimul-responzivním materiálům.

6. 5. 2021


icons by eucalyp, Rudez Studio and Flatart from the noun project