Studium

Program seminářů

CDB01 | C7874 | C9002 Oborový seminář

 • Organizátor a kontaktní osoba: doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
 • Informace o předmětu naleznete v katalogu ISu.
 • Seminář tradičně probíhá prezenčně v UKB – Učebna B11/205 každý čtvrtek od 12:00.
  • Výjimkou jsou tři přednášky v rámci Life Sciences Seminar, ty probíhají v učebně B11/132 a začínají od 16:00.

prof. Vera Gorbunova (University of Rochester, USA)

Mechanisms of Longevity, from Naked Mole Rats to Bowhead Whales.

23. 9. 2021 – Life Science Seminar

Mgr. Peter Bielik

DNA sekvenování u pacientů s agenezi zubů.

30. 9. 2021

Daniil Kabanov

Mechanika a elektrofyziologie buněčného pohybu

7. 10. 2021

Mgr. Sandra Thalerová

In vitro trombolýza

14. 10. 2021

prof. Michal Hocek (Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, ASCR & Dept. of Organic Chemistry, Charles University)

Base-modified nucleic acids for applications in diagnostics or chemical biology

22. 10. 2021 – Life Science Seminar

prof. Ulrich Theopold (Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute, Stockholm University, Sweden)

A fly model for epithelial tumors: problems at both ends!

4. 11. 2021 – Life Science Seminar

dr. Petra Brenerová (BioCouriers, s.r.o.)

Pod pokličkou asistované reprodukce a turistika reprodukčních buněk

11. 11. 2021

Mgr. Tomáš Zlámal

Představení činnosti Oddělení adaptivních biotechnologií Czechglobe

18. 11. 2021

Mgr. Dagmar Al Tukmachi

Analýza mikroRNA u pacientů s atypickým meningeomem – nové potenciální diagnostické biomarkery

25. 11. 2021

Mgr. Jana Čechová

Forenzní genetika v praxi

9. 12. 2021

 

Programy proběhlých seminářů

 

 • Organizátor a kontaktní osoba: doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
 • Informace o předmětu naleznete v katalogu ISu.
 • Z důvodu distanční výuky probíhá seminář on-line na platformě MS Teams.
  • Pokud máte zájem o pasivní účast na semináři stačí předem v den konání dané přednášky kontaktovat organizátora.
 • Seminář tradičně probíhá každý čtvrtek od 12:00.

dr. Matěj Šimek – Contipro a.s.

Jak může p.o. podaný hyaluronan zachraňovat naše klouby. Co se děje v zažívacím traktu s hyaluronanem.

11. 3. 2021

dr. Matouš Čihák – Contipro a.s.

Molekulárně biologické operace na genomu bakterií, příprava kmene, z kterého byly odstraněny některé nežádoucí vlastnosti, užití RNA analyzátoru/sekvenátoru.

18. 3. 2021

dr. Martin Pravda – Contipro a.s.

Řešení problému s dehiscencemi po operacích kolorektálního karcinomu za využití metod tkáňového inženýrství.

25. 3. 2021

dr. Iva Dolečková – Contipro a.s.

Co je třeba vědět, než se pustíte do vývoje kosmetiky. Jak se bude prokazovat její účinnost na molekulárně biologické i orgánové úrovni.

1. 4. 2021

Mgr. David Novák

Úvod do sekvenace nové generace v malém měřítku.

8. 4. 2021

Mgr. Andrea Tomečková

Pikoinjektáž pomocí AFM.

15. 4. 2021

Mgr. Petra Sýkorová, Ph.D.

Bioinformatické zpracování biochemických dat.

22. 4. 2021

MUDr. Daniela Vitoušková

Vliv infekcí na potratovost a plodnost.

29. 4. 2021

dr. Martin Konhefr

Interakce boronových kyselin: od molekulárního rozpoznávání k stimul-responzivním materiálům.

6. 5. 2021


icons by monkik, tezar tantular, dDara, Juicy Fish, Jakob Vogel, eucalyp, Rudez Studio and Flatart from the noun project