Studium

Samostatný studentský projekt

Pokud se chcete od počátku studia podílet na výzkumné činnosti a blíže se seznámit s tématikou, které byste se rádi věnovali v rámci budoucího studia, ideální způsob představuje Samostatný projekt. V rámci Samostatného projektu máte jedinečnou možnost se blíže seznámit s metodami a tématy řešenými v rámci jednotlivých výzkumných skupin na Ústavu biochemiePrůběžně aktualizovaná nabídka témat je k dispozici v IS v balíku Samostatné projekty z biochemie, popřípadě se můžete dohodnout přímo s vedoucími jednotlivých výzkumných skupin. Předměty C5001 a C6001(Samostatný projekt z biochemie) nelze zapsat současně s předměty Bakalářská práce z Biochemie I-II (C5014, C6014).

Před vlastním zápisem předmětu C5001 nebo C6001 se nejprve dohodněte se školitelem, který vypsal dané téma v balíku Samostatné projekty z biochemie.  V období vyhrazeném pro zápis předmětů požádejte prostřednictvím IS o výjimku (souhlas se zápisem) a do Vaší žádosti uveďte, se kterým školitelem jste dohodnuti na zpracování projektu. Konkrétní detailní podmínky  pro udělení zápočtu Vám sdělí školitel.