Státní závěrečná zkouška

Analytická biochemie

Komise 1

Vedoucí komise:
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

Členové komise:
doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.

13.7.2020 od 8:00
Místnost: A5/114

Dobrovolná, Pavlína
Goišová, Monika
Siládiová, Nikola
Slámová, Lucie
Štolbová, Daniela

Komise 2

Vedoucí komise:
doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Členové komise:
doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.
doc. RNDr.Alena Žákovská, Ph.D.
prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

27.7.2020 od 9:00
Místnost: A5/114

Fialová, Jindřiška
Jonas, Vladimír
Kailová, Kateřina
Kalužová, Anna
Meliorisová, Stanislava
Siegl, František
Šťastná, Michaela
Vališová, Martina