Státní závěrečná zkouška

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik

Komise

Vedoucí komise:
doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA

Členové komise:
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
MUDr. Hana Lejdarová
Mgr. Marcela Vlková, Ph.D.
PhDr. Květoslava Lišková

14.7.2020 od 12:30
Místnost: A5/114

Pokorná, Zuzana
Reková, Dominika
Volčeková, Tatiana
Vidová, Lívia
Manišová, Veronika
Masopustová, Lucie