Státní závěrečná zkouška

Biochemie

Komise

Vedoucí komise:
prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. Ústav biochemie PřF MU Brno

Členové komise:
doc. Ing. Martin Mandl, CSc. Ústav biochemie PřF MU Brno
doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. Ústav experimentální biologie PřF MU Brno

2.7.2020 od 8:00
Místnost: A5/114

Babáš, Martin
Beránek, Jindřich
Boldišová, Hana
Deissová, Tereza
Hlaváčová, Tereza
Holomková, Kateřina
Janotík, Adam
Kopečková, Monika
Křešťáková, Veronika

3.7.2020 od 8:00
Místnost: A5/114

Kudelová, Patricie
Mikušová, Petra
Nováková, Veronika
Odložilíková, Nikola
Sekerková, Jana
Tomečková, Barbora
Urminský, Adam Paulin
Žajdlíková, Veronika