Setkání biochemiků a molekulárních biologů

 

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně,
Ústav biochemie & Národní Centrum pro výzkum biomolekul a
Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii

pod záštitou rektora Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D.
a děkana Přírodovědecké fakulty MU doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D.


Vás již tradičně zvou do Brna na pravidelné

 

XXI. setkání biochemiků a molekulárních biologů

jehož každoroční součástí je Sekce mladých – konference studentů v angličtině

7. a 8. prosince 2021

v hotelu Continental

Kounicova 6, Brno