Ústav

Kde nás najdete

Ústav biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovi univerzity se nachází v univerzitním kampusu Bohunice (UKB) v pavilonech A5 a A15 na adrese Kamenice 5, 625 00 Brno

Vedení ústavu se nachází v pavilonu A5 ve 2. patře

https://www.muni.cz/mapa/budova-470

V pavilonu A5

ve 3. nadzemním podlaží se nachází pracovní skupiny:
doc. Ing. Martina Mandla, CSc. – lab. Environmentální biotechnologie
doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D. – lab. Sekundární metabolity
doc. Mgr. Jana Lochmana, Ph.D. – lab. Molekulární patologie
prof. RNDr. Michaely Wimmerové, Ph.D. – lab. Glykobiochemie

ve 2. nadzemním podlaží se nachází pracovní skupiny:
prof. RNDr. Igora Kučery, DrSc. – lab. Biochemie denitrifikačních bakterií
doc. Mgr. Pavla Bouchala, Ph.D. - lab. Proteomika
prof. RNDr. Zdeňka Glatze, CSc. – lab. Analytická biochemie
doc. RNDr. Petra Skládala, CSc. – lab. Biosensory

v 1. nadzemním podlaží se nachází:
Učebna 114
Seminární místnost 107
Bioskop – vědecké výukové centrum MU

V pavilonu A15

ve 2. nadzemním podlaží se nachází:
pracovní skupina prof. RNDr. Omara Šerého, Ph.D. – lab. Molekulární fyziologie
Výuková laboratoř 211
Výuková laboratoř 212