Ústav

Kde nás najdete

Ústav biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovi univerzity se nachází v univerzitním kampusu Bohunice (UKB) v pavilonech C5 a C15 na adrese Kamenice 5, 625 00 Brno


V pavilonu C5

ve 3. nadzemním podlaží se nachází pracovní skupiny:

doc. Ing. Martina Mandla, CSc. (kanc. 332) – lab. Environmentální biotechnologie
doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D. (kanc. 207) – lab. Sekundární metabolity
doc. Mgr. Jana Lochmana, Ph.D. (kanc. 331) – lab. Molekulární patologie
prof. RNDr. Michaely Wimmerové, Ph.D. (kanc. 317) – lab. Glykobiochemie

ve 2. nadzemním podlaží se nachází vedení ústavu a pracovní skupiny:
prof. RNDr. Igora Kučery, DrSc. (kanc. 234) – lab. Biochemie denitrifikačních bakterií
doc. Mgr. Pavla Bouchala, Ph.D. (kanc. 208) - lab. Proteomika
prof. RNDr. Zdeňka Glatze, CSc. (kanc. 217) – lab. Analytická biochemie
doc. RNDr. Petra Skládala, CSc. (kanc. 219) – lab. Biosensory

v 1. nadzemním podlaží se nachází:
Učebna 114
Seminární místnost 107
Bioskop – vědecké výukové centrum MU

V pavilonu C15

ve 2. nadzemním podlaží se nachází:
pracovní skupina prof. RNDr. Omara Šerého, Ph.D. (kanc. 219)– lab. Molekulární fyziologie
Výuková laboratoř 211
Výuková laboratoř 212