Setkání biochemiků a molekulárních biologů

Kontakty

Veškeré dotazy ohledně konference směřujte na e-mailovou adresu setkani@chemi.muni.cz

Adresa pro papírovou korespondenci

Michaela Wimmerová, Masarykova univerzita, UKB, Ústav biochemie, Kamenice 5, 625 00 Brno

Organizátoři konference

prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.,
Pavilon C05/317, tel.: 549 49 8166, e-mail: michaw@chemi.muni.cz

doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
Pavilon D36/328, tel.: 549 49 3125, e-mail: pbenes@email.cz

Mgr. Marie Pokorná
Pavilon C04/338, tel.: 549 49 5901, e-mail: majka@chemi.muni.cz

Mgr. Josef Houser, Ph.D.
Pavilon C04/339, tel.: 549 49 2527, e-mail: houser@mail.muni.cz