Setkání biochemiků a molekulárních biologů

Obecné informace

Organizace konference

Registrace začíná v úterý 7. 12. od 8:00 ve vestibulu. Slavnostní zahájení konferecence se koná v úterý v 9:00 v hlavním sále. Ukončení je plánováno na středu v cca 17:00.

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.

Zvaná sekce (v jakémkoliv jednacím jazyce) bude probíhat hlavním sále. Od hostů jsou očekávány přednášky v délce 15 až 20 minut.

Sekce mladých (povinně v angličtině) poběží ve dvou paralelních sekcích. Prezentace by měly být maximálně 12minutové s následnou 3minutovou diskuzí. Nejlepší příspěvky v obou paralelních sekcích budou ohodnoceny. Hodně štěstí!

Postery budou vyvěšeny po celou dobu konference v předsálí. Vyvěště prosím Vaše postery hned v úterý ráno. Posterová sekce bude probíhat 2minutovým představením posteru s následnou diskuzí. Velikost posteru je maximálně A0 na šířku. V rámci konference bude vyhlášena veřejná hlasovací soutěž o nejlepší poster.

Účastnický poplatek

Standardní účastnícký poplatek činí 1400 Kč, pro studenty platí snížený účastnický poplatek 800 Kč.

Účastnický poplatek externistů musí být uhrazen skrz Obchodní centrum MU, účastníci z MU hradí poplatek vnitroobjednávkou. Poplatek může být uhrazen bankovním převodem nebo platební kartou.

Účastníci z Masarykovy univerzity hradí účastnické poplatky pomocí zakázek MU a nepoužívají tak Obchodní centrum MU. Je potřeba provést vnitroobjednávku na Ústav biochemie, PřF MU, zakázka 1408 a poplatek tak bude uhrazen vnitrofakturací.

Je možné sdružovat platby, do poznámky platby nezapomeňte uvést jména osob, kterých se platba týká.

Místo konání

Konference proběhne v úterý a ve středu 7. a 8. prosince 2021 v konferenčních prostorách Hotelu Continental, Kounicova 6, Brno.

Z vlakového nádraží lze využít tramvajové linky směrem na Českou nebo Moravské náměstí (Linky 4, 9, 10, 12 a linky 1 a 9). Veškeré informace o možnostech spojení naleznete na stránkách DPMB. Další informace lze také nalézt na stránkách Hotelu Continental.

GPS: 49°12'2.194"N, 16°36'16.155"E