Ústav

Vedení a organizační struktura ústavu

Ředitel ústavu:
doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

kancelář: C5/219

email: skladal@chemi.muni.cz

telefon: 549 49 1419

Zástupce ředitele ústavu:
doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

kancelář: C5/332

email: mandl@chemi.muni.cz

telefon: 549 49 5728

Zástupce ředitele pro věci pedagogické:
RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.

kancelář: C5/207

email: kasparovska@mail.muni.cz

telefon: 549 49 3224

Zástupce ředitele pro vnější vztahy a projekty:
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

kancelář: C5/207

email: tkasp@sci.muni.cz

telefon: 549 49 4827

Tajemnice ústavu:
RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.

kancelář: C5/207

email: kasparovska@mail.muni.cz

telefon: 549 49 3224

Sekretariát:
Stanislava Fousová

kancelář: C5/206

email: biosekre@chemi.muni.cz

telefon: 549 49 1425

Zaměstnanci ústavu