Ústav

Vedení a organizační struktura ústavu


Vedení ústavu

Ředitel ústavu

doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

C05/219

 549 49 1419

 skladal@chemi.muni.cz

Zástupce ředitele ústavu

doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

C05/332

 549 49 5728

 mandl@chemi.muni.cz

Zástupce ředitele pro věci pedagogické

RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.

C05/207

 549 49 3224

 kasparovska@mail.muni.cz

Zástupce ředitele pro vnější vztahy a projekty

prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

C05/207

 549 49 4827

 tkasp@sci.muni.cz

Tajemnice ústavu

RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.

C05/207

 549 49 3224

 kasparovska@mail.muni.cz

Sekretariát

Stanislava Fousová

C05/206

 549 49 1425

 biosekre@chemi.muni.cz


Rada ústavu

 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
 • RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.
 • prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
 • prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
 • doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
 • doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
 • doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Zápisy ze zasedání Rady Ústavu biochemie jsou dostupné v ISu.


Garanti studia

bakalářský studijní program Biochemie

 • doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

magisterský studijní program Biochemie

 • doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

magisterský studijní program Biotechnologie

 • doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

magisterský studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – bioanalytik

 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

doktorský studijní program Biochemie

 • prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

doktorský studijní program Bioanalytická chemie

 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.