Ústav

Rada ústavu

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D. doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. doc. Ing. Martin Mandl, CSc. doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Zápisy ze zasedání Rady Ústavu biochemie jsou dostupné zde.